Rubrika: Chemie

Halogenderiváty a organokovy

Úvod – deriváty uhlovodíků – derivát = odvozenina – vzniká náhradou H (1 i více) jiným atomem nebo skupinou – heteroatom: O, N, S, X, P, … halogenderiváty – F, Cl, Br, I –...

Aromatické uhlovodíky a heterocykly

Úvod, názvosloví – aromatické = vonné – broskve, meruňky (pecky), … – mají benzenové jádro (toluen, benzen) – výskyt – morfin (tlumí bolest, léčivo = analgetikum) – diazepam – 2 benzenová jádra, sedativum –...

Nenasycené uhlovodíky

Alkeny – úvod – mají alespoň jednu dvojnou vazbu, sp2, úhel 120°, 1σ a 1 π, pevnější, kratší – koncovka – en – 1 dvojná vazba – dien – 2 dvojné vazby – trien...

D-prvky

Úvod – kovy – asi 60 stálých prvků z periodické tabulky – společné mají spíše vlastnosti fyzikální, podobné mají chemické vlastnosti podle skupin (alkalické, alkalických zemin, p-kovy, přechodné kovy, vnitřně přechodné = lanthanoidy a aktinoidy...

P5 – prvky

Úvod – jinak také halogeny – F, Cl, Br, I, (At) – el. konfigurace – ns2np5 => jsou velmi reaktivní, chybí jim 1 elektron do úplné konfigurace – získání stabilní el. konfigurace (elektronový oktet):...

P4 – prvky

Úvod – patří sem: O, S, Se, Te, Po – chalkogeny = rudotvorné, 6 valenčních elektronů – O je jediný plynný, liší se od ostatních chalkogenů – el. konfigurace ns2np4 – možnost 2x excitovat...

P3 – prvky

Úvod – N, P, As, Sb, Bi – 5 valenčních el., ns2np3 => 3 nespárované elektrony => jsou trojvazné – excitace možná na ns1np3nd1 – kromě dusíku, který nemá 2 d orbital, ostatní až...

S – prvky

Úvod – 2 skupiny – alkalické kovy (1 e), kovy alkalických zemin (2e) – mají valenční pouze s orbital – mají největší atomové poloměry – relativně malá přitažlivost mezi jádrem a elektronem zapříčiňuje nejnižší hodnoty...

Karbonylové sloučeniny

Úvod – jsou to deriváty uhlovodíků, které obsahují kyslík vázaný dvojnou vazbou na C – 3 skupiny: aldehydy: R-HC=O – O je vázán na konci sloučeniny ketony: R-C=O-R – O je vázán uprostřed sloučeniny...

Kyslíkaté deriváty

Úvod – jsou to deriváty uhlovodíků, v jejichž struktuře je O – skupiny: R-O-H = alkoholy (hydroxysloučeniny)                        -O-H = fenoly (hydroxysloučeniny)                   R-CHO = aldehydy (karbonylové sloučeniny)                   R-CO-E = ketony (karbonylové sloučeniny                  ...