Rubrika: Chemie

Dusíkaté deriváty

Úvod – jsou to deriváty uhlovodíků, které obsahují atom N – N je vázán přímo na atom C, odvozujeme je náhradou H+ z NH3 uhlovodíkovým zbytkem – N je ve formě funkční skupiny: NO2 –...

Úvod do organické chemie, alkany a cykloalkany

Úvod do organické chemie – zabývá se reaktivitou, vlastnostmi, výrobou organických sloučenin – org. sloučenina – sloučeniny C, obsahují především C, H, O, S, N, X, P – vaznost v org. sloučeninách – C (4),...

P-prvky

Úvod – prvky: B, Al, Ga, In, Tl – el. konfigurace: ns2np1 => 3 valenční elektrony – mají 2 volná místa v p orbitalu => možná excitace, je ale maximálně trojvazný – jsou to typické...

P2-prvky

Úvod – C, Si, Ge, Sn, Pb – el. konfigurace: ns2np2 => maximální oxidační číslo je 4 – můžou excitovat – ox. číslo od –IV do +IV – vaznost – C – max 4...

Roztoky

Roztok – látka – forma hmoty – liší se druhem, uspořádáním, velikostí stavebních částic -> liší se strukturou a vlastnostmi – dělení látek: chemicky čisté látky – ze stejných částic – v celém objemu stejné...

Chemická rovnováha v reakcích

Rovnováha – takový stav soustavy, při kterém se nemění složení, i když neustále probíhají chemické děje, protože účinky těchto dějů se navzájem ruší = stav dynamické rovnováhy H2 (g) + I2 (g) <-> 2...

Chemická kinetika a energetika chemických reakcí

Termodynamika – zabývá se energetickou ztrátou chemických reakcí = změnami energie – je výhodné, aby reakce proběhla, zda je to děj uskutečnitelný, jaká je E, jestli reakce proběhne nebo ne – 3 druhy soustav:...

STRUKTURA LÁTEK

HMOTA-existuje nezávisle na našem vědomí -formy hmoty– látky-má přetržitou strukturu -stavební jednotkou jsou samostatné částice (protony, neutrony, elektrony) -liší se druhem a uspořádáním částic                          -pole-má nepřetržitou strukturu -stavební jednotky jsou kvanta –všechny formy...

Vodík, voda a kyslík

 Vodík Úvod – elektronová konfigurace – 1s1 => elementární (atomární) vodík je extrémně reaktivní, v normálních podmínkách neexistuje – 1 p+, 1 n0 – páruje se: H2 H2+IO, H2S, HCl – s atomy s vyšší elektronegativitou Na+IH-I,...