Materiály do školy

Počítačové systémy: Pojmy

VPN prostředek pro spojení několika počítačů připojených k internetu do jedné virtuální sítě komunikace probíhá podobně, jako by byly na jednom síťovém segmentu SMTP internetový poštovní protokol pro přenost (posílání) e-mailů ze serveru na...

Programování: Práce s řetězci v C#/.NET

tato otázka se nezabývá kódováním, můžeme ho proto při výkladu vynechat standardně jsou všechny řetězce v .NET ukládány jako Unicode základní datový typ pro řetězce v C# je System.String, většinou vytvářený pomocí klíčového slova...

Programování – Polymorfizmus

polymorfizmus poly – mnoho morfizmus – tvarost, tvarování = mnohotvarost, různorodost používáme v případě, kdy chceme zajistit různé chování metod potomků některé třídy souvisí s virtuálními a přepsanými metodami (klíčová slova virtual a override)...

Programování – Indexery v C#

nejedná se o základní vlastnost objektově orientovaného programování jde o syntaktickou vymoženost jazyka pro pohodlnější práci s objektem můžeme k našemu objektu přistupovat jako k poli daný „index“ může být i vícerozměrový a není...

Programování – Hashové tabulky v C#

Hashtable je typ kolekce, nachází se ve jmenném prostoru System.Collections ukládá obecně jakékoliv objekty (typ object) pod určitým klíčem (také object) = jedná se de facto o slovník není možné vložit dvakrát stejný klíč,...

Počítačové systémy: Pojmy

VPN prostředek pro spojení několika počítačů připojených k internetu do jedné virtuální sítě komunikace probíhá podobně, jako by byly na jednom síťovém segmentu SMTP internetový poštovní protokol pro přenost (posílání) e-mailů ze serveru na...

Ekonomie – Daně

Přímé daně důchodové daň z příjmů PO daň z příjmů FO majetkové dědická daň darovací daň daň z převodu nemovitostí daň z nemovitostí silniční daň Daně z příjmů právnických osob předmět daně: činnost a...

1. Zdroje evropské kultury a vzdělanosti

literatura starověká: orientální indická, perská, čínská, předního východu (sumerská, akkadská, staroegyptská, hebrejská) antická řecká (období archaické, attické, helénistické) římská (období archaické, vrcholné – zlatý věk, stříbrný věk, obd. úpadku) Literatura: sumerská, akkadská (Mezopotámie) 4.tis....

Jan Hus, husitská literatura

2. pol. 14. stol. – 1. pol. 15. století jedná se o církevní hnutí – reforma církve přestala se psát světská literatura (lit. zábavná) a legendy naopak se začali psát kázání (přenos myšlenek kněze...

Klasicismus, Osvícenství, Preromantismus

Klasicismus spolu s Osvícenstvím pochází z francie, Preromantismus z německa. Klasicismus 17. stol., francie, navazuje na antiku, tvrdý, přísný, strohý, zavrhuje hravost romantismu a renesance největší rozkvět v době absolutistických monarchií v Evropě zaměřen...