Rubrika: Sociálně-právní

Právní vztahy

– objasnění pojmu právní vztahy, účastníci právních vztahů Právní vztahy = vztahy, které jsou upraveny právními normami – na rozdíl od morálních poskytují právní jistotu, jsou právně vymahatelné a postihnutelné – obsahují tři základní...

Trestní právo

5. 1 Pojem, prameny a účel trestního práva Pojem, prameny a účel trestního práva Trestní právo je odvětvím veřejného práva Trestní právo je souhrn norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti...

Psychologie jako věda

Ze slov psyché = duše a logos = věda Věda o duši, psychice, prožívání a chování Jako samostatná věda vznikla v 19. století, do té doby byla součástí filozofie – vznikla první experimentální laboratoř...

Správní právo

6.1 Pojem a prameny správního práva Pojem Správní právo je souhrn právních norem o veřejné správě a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě Prameny Nejdůležitějšími prameny správního práva jsou Ústava České republiky,...

Státní sociální podpora

poskytuje se občanům v případě hmotné nouze, nebo když mají děti a stát jim tak zlepšuje životní úroveň částky se odvíjí od ŽIVOTNÍHO MINIMA ŽM se skládá ze dvou částek Na jednotlivce (dle věku) Na...

Pracovní řád a pracovní kázeň, Pracovní doba

Pracovní řád a pracovní kázeň   – v pracovním řádu, který může vydat každý zaměstnavatel, se podrobně rozvádějí ustanovení zákoníku práce podle zvláštních podmínek jednotlivých pracovišť – pracovní řád musí být k dispozici všem zaměstnancům a...

ZMĚNY, ZAJIŠTĚNÍ A ZÁNIK ZÁVAZKŮ

Změny závazků – změny závazků se týkají buď jejich obsahu, nebo účastníků. – změny v obsahu závazků se zásadně uskutečňují dohodou účastníků, jednostranně jenom výjimečně když to připouští zákon, nebo si to účastníci dohodli –...

Druhy právních norem

Druhy norem   Lidské spolužití se řídí třemi druhy norem:   MORÁLNÍ (SPOLEČENSKÉ) – upravují společenské vztahy, nejsou v psané normě, ale každý slušný člověk je dodržuje. PRÁVNÍ – všeobecně závazná pravidla chování, jejich dodržování...