Rubrika: Sociálně-právní

SPOLEČENSKÉ VĚDY

-Filosofie, Sociologie, Ekonomie, Politologie, Psychologie -skupina poměrně mladých věd (vyjma filosofie), jež se zabývají člověkem a jeho vztahem k okolí (krajní disciplíny těchto věd se téměř volně prolínají – např. politická sociologie, sociální psychologie)...

Sociální procesy: hra, kultura a práce

Socializace ? tento termín popisuje celoživotní proces učení se kultuře jakékoliv společnosti. Socializace se dělí na primární a sekundární: Primární socializace je proces během kterého se jedinec učí hodnotám, normám, jazyku atd. Probíhá v...