Rubrika: Finanční oblast VŠ a VOŠ

Zápočtový příklad z účetnictví

Zde je výsledná tabulka:   Datum Doklad Text Částka Zůstatek 3.1.1996 PFA Malovani 1260,00 585240 3.1.1996 VUD Prevod PZ – dodavatele 586500,00 586500 4.1.1996 PFA Preklady materialu 525,00 587025 4.1.1996 PFA Oprava instalace 4725,00...

Řešený příklad na IAS 11 – Stavební smlouvy

Zadání: Stavební firma má čtyřletý kontrakt za 20 000. Předpokládané náklady činí 16 000. V jednotlivých letech firma vykazovala tyto údaje:   Rok 1. 2. 3. 4. Náklady zúčtované v jednotlivých letech 3 000 4 000 5 000...

Účtování zásob způsobem B

Na tuto seminární práci jsme si zvolily firmu PEKÁREK,s.r.o., která působí na trhu v oblasti pekárenství od 1.1.2008 a která není plátce DPH, proto si i vybírá dodavatelé, kteří také nejsou plátci.   V místě, kde...

Analýza bodu zvratu

Podstata metody Analýza bodu zvratu je všeobecně známá pod anglickým názvem Break Even Analysis. Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza bodu zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odděleně variabilní...

Pojištění

Pojištění osob, neboli pojištění životní chrání rodiny především před důsledky úrazu, vážných nemocí, tedy především před ztrátou příjmu, případně. při úmrtí pomáhá nahradit zdroj příjmů pozůstalým. Právě u tohoto druhu pojištění často může být...

Povinné ručení

1.  Úvod   Od 1. ledna 2000 neplatí monopol České pojišťovny, a.s. v oblasti poskytování tzv. povinného ručení. Na trhu tak vznikl prostor pro konkurenční společnosti, z nichž každá se snaží získat co největší počet klientů....

Životní pojištění

Úvod Jako téma této seminární práce jsem si vybrala životní pojištění, protože si myslím, že se jedná o kvalitní službu ale u nás ne moc rozšířenou. Mým cílem bylo vyhodnotit nabízené produkty a vybrat...

Státní rozpočet ČR pro rok 2008

Státní rozpočet Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 5. prosince 2007 zákonem č. 360/2007 Sb., který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a...

Sezónní složka objemu přepravy – příklad z ekonometrie

Příklad 9:   V tabulce jsou uvedeny objemy přepravy v tis. t (yij) v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995. Popište sezónní složku pomocí aditivního modelu s proporcionální sezónnosti. Pro jednoduchost uvažujte schodovitý trend, rovný ročním průměrům. roky...