Rubrika: Jazyky VŠ a VOŠ

Zdravotní stav a části těla – španělsky

HABLAR DE SALUD   Preguntar por la salud   ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Cómo estás?   Dolencias y enfermedades   Para expresar un dolor, utilizamos el verbo DOLER   (A mí) me  ...

Rozkazovací způsob – španělsky

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB     KLADNÝ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB ZÁPORNÝ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB       -AR       TÚ ¡hablA! jako 3.os.j.č.ozn.zp. TÚ ¡NO hablES! +es   VOSOTROS ¡hablAD! +ad VOSOTROS ¡ NO hablÉIS! +éis...

Shoda podstatného a přídavného jména

Shoda podstatného a přídavného jména 1)Ve Španělštině se podstatné a přídavné jméno shodují v rodě a čísle. Ve slovnících se uvádí vždy tvar mužského rodu v jednotném čísle, který má nejčastěji koncovku  –o. Ženský rod se...

Stupňování přídavných jmen, slovesa se změnou kmenu o>ue

SLOVESA SE ZMĚNOU KMENOVÉ SAMOHLÁSKY O > UE …RECORDAR-VZPOMÍNAT (SI): Yo……………….recuerdo /rekuerdo/ Tú……………….recuerdas Él, ella…………..recuerda Nosotros ………..recordamos /rekordamos/ Vosotros…………recordáis Ellos……………..recuerdan * k hláskové změně o>ue dochází pouze v přízvučných slabikách. Tato změna je ve...

Nepravidelná slovesa decir, oír, vyjádření blízké budoucnosti

DECIR- ŘÍCI, POVĚDĚT Yo …………..digo Tú……………dices Él, ella……….dice Nosotros……..decimos Vosotros……..decís Ellos………….dicen ?qué dices?-Co říkáš?   OÍR-SLYŠET, POSLOUCHAT Yo…………….oigo /ojgo/ Tú……………..oyes/ojes/ Él, ella…………oye Nosotros……….oímos Vosotros……….oyen No oigo bien. –Neslyším dobře.     VYJÁDŘENÍ BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI:...

Nepravidelná slovesa querer, decir a saber, určování času

Nepravidelné sloveso QUERER /kerer/-CHTÍT, MÍT RÁD Yo……………….quiero /kiero/ Tú………………..quieres Él, ella……………quiere Nosotros…………queremos Vosotros…………queréis Ellos……………..quieren ?con quién  quiere hablar?* S kým chcete mluvit? *(po slovese querer následuje sloveso vždy v infinitivu)!!!   Nepravidelné sloveso DECIR- ŘÍCI,POVĚDĚT Yo…………………digo...

Užití a nepravidelné časování sloves SER a ESTAR a zvratná slovesa

Španělština používá pro vyjádření českého slovesa  BÝT  2 výrazy (SER a ESTAR). Každé z těchto 2 sloves má však odlišný způsob užití i časování.   SER yo…………………. soy tú…………………. eres él/ella……………… es nosotros …………..somos vosotros………….....

Podstatná jména slovesná ze slovotvorného pohledu – slovensky

Slovesné podstatné mená zo slovotvorného hľadiska   V našom jazyku sa vyskytujú slovesné podstatné mená – v tvorení podľa trpného príčastia. Z neurčitkového kmeňa sa tvoria trpné príčastia vola-ný, bi-tý. Slovesné podstatné mená vola-nie, sia-tie, teda akoby...