Rubrika: Ekonomie

Ekonomie – Daně

Přímé daně důchodové daň z příjmů PO daň z příjmů FO majetkové dědická daň darovací daň daň z převodu nemovitostí daň z nemovitostí silniční daň Daně z příjmů právnických osob předmět daně: činnost a...

Akciová společnost

Je to kapitálová společnost a je nejrozšířenější právní formou podnikání. Obchodní jméno musí obsahovat označení „akciová společ.“ nebo zkratku a. s. nebo akc. spol. Je to společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet...

Aktivní, pasivní a neutrální bankovní operace

Protože přehled aktivních a pasivních operací lze nalézt v rozvaze banky, označují se tyto operace jako rozvahové. Aktivní operace Aktivní operace představují použití vlastního a svěřeného kapitálu za účelem dosažení zisku a udržení, popř. posílení...

ČNB

Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. Bankovní systém ČR Do roku 1990 byl u nás bankovní sektor jednoúrovňový a výrazným monopolem Státní banky Československé V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém: Centrální banky ČNB – státní...

Cena

Cenová politika má klíčové místo v prosazovaní podnikatelské strategie, především pak ve strategii marketingové. Možností volby cenové politiky je celá řada a různým podnikatelským strategiím – a také různým druhům produktů a služeb podle charakteru – odpovídá...

Dědické právo

staré jako právo samo Proč existuje dědické právo? Účel: rozdělení našeho majetku po smrti podle určitého pravidla aby majetek zůstal v rodině a nepropadl státu dědictví udržuje v chodu ekonomiku regulační charakter Začleněno do práva občanského...

Družstvo

není obchodní společnost, ale bývá k nim řazeno bylo velice zdiskreditováno za socialismu viz. JZD, spotřební družstva, stavební družstva výborně fungovala za tzv. 1. republiky (Dr. Včela a tzv. družstevní záložny) jsou velice rozvinuta na západě –...

Doprava světa

cílevědomá lidská činnost, uskutečňující přemísťování lidí, nákladu a energie v prostoru vychází z ekonomických potřeb lidí liniový charakter × průmysl bodový charakter a zemědělství areálový charakter 25% veškeré energie připadne na dopravu Pojmy: cesta – dráha spojující 2 koncové...

Družstva

Družstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Existují družstva: výrobní stavební zemědělská bytová spotřební(obchodní) Všechny typy družstev však provozují podnikatelskou činnost, kterou získávají...

Finanční a úvěrová soustava

subjekty postavení a úkoly centrální banky obchodní banky (komerční) – právní forma, klienty, význam, činnost, vznik a organizace, vztah k centrální bance, hospodaření aktivní a pasivní obchody banky, bankovní tajemství postavení České spořitelny – vkladní knížky, sporožiro...