Rubrika: Počítače/informatika

Výpočetní technika: Operační systémy Windows

Osnova: Co to je operační systém? Operační systémy, verze oper. systémů Windows Souborové systémy Instalace Licencování HCL Minimální HW nároky OS je program/softwarové vybavení počítače, které umožňuje zprostředkování hardwaru programům a tím i uživateli...

Počítačové systémy: Pojmy

VPN prostředek pro spojení několika počítačů připojených k internetu do jedné virtuální sítě komunikace probíhá podobně, jako by byly na jednom síťovém segmentu SMTP internetový poštovní protokol pro přenost (posílání) e-mailů ze serveru na...

Programování: Práce s řetězci v C#/.NET

tato otázka se nezabývá kódováním, můžeme ho proto při výkladu vynechat standardně jsou všechny řetězce v .NET ukládány jako Unicode základní datový typ pro řetězce v C# je System.String, většinou vytvářený pomocí klíčového slova...

Programování – Polymorfizmus

polymorfizmus poly – mnoho morfizmus – tvarost, tvarování = mnohotvarost, různorodost používáme v případě, kdy chceme zajistit různé chování metod potomků některé třídy souvisí s virtuálními a přepsanými metodami (klíčová slova virtual a override)...

Programování – Indexery v C#

nejedná se o základní vlastnost objektově orientovaného programování jde o syntaktickou vymoženost jazyka pro pohodlnější práci s objektem můžeme k našemu objektu přistupovat jako k poli daný „index“ může být i vícerozměrový a není...

Programování – Hashové tabulky v C#

Hashtable je typ kolekce, nachází se ve jmenném prostoru System.Collections ukládá obecně jakékoliv objekty (typ object) pod určitým klíčem (také object) = jedná se de facto o slovník není možné vložit dvakrát stejný klíč,...

Počítačové systémy: Pojmy

VPN prostředek pro spojení několika počítačů připojených k internetu do jedné virtuální sítě komunikace probíhá podobně, jako by byly na jednom síťovém segmentu SMTP internetový poštovní protokol pro přenost (posílání) e-mailů ze serveru na...

Historie prostředků výpočetní techniky

1. Vznik číselných soustav zhruba před 7000 lety v Sumérské říši (dnešní Irák) 2. Počítací destičky v Číně 3. Počítací tyčinky v roce 1620 v Anglii 4. Logaritmické pravítko v roce 1630 5. První ruční mechanický počítací stroj v roce 1670 v Německu 6. Děrnoštítkový počítací stroj v roce...

Informatika

teorie informace, informatika – dvě vědy zkoumající informace Teorie informace Vznik – konec 2. SV (potřeby leteckého provozu) – Claude Elwood Shannon Matematická věda, patří do kybernetických věd Zkoumá informaci jako základní jev, který umožňuje existenci složitých systémů,...

MS Excel – obecný popis produktu

slouží k zpracovávání tabulek + tvorba grafů (C602, WinTab, WinGraf, MS Excel, Quaero, Framework, Lotus 123) MS EXCEL společnosti Microsoft, součást MS Office Pojmy: „sešit“ : dokument v Exelu (1 sešit má max. 256 listů) „list“ : obsahuje buňky,...