Rubrika: Počítače/informatika

Paměti

uchovávají programy + data – vše ve dvojkové soustavě význam dvojkové soustavy – snadná realizace a jednoduchost operací bit – základní jednotka informace, 2 stavy (0,1 – proud prochází|neprochá­zí, zapnuto|vypnuto,…); počet stavů pro n bitů=2n bajt (byte, slabika) =...

Sběrnice

bus skupina vodičů (výměna dat) + sloty (zásuvky) pro přidání rozšiřujících desek procesor + sběrnice – hlavní předpoklady výkonu počítače typy sběrnic – podle počtu najednou přenášených bitů (16 bitů, 32 bitů,… – datová sběrnice) řízení sběrnice · data přenášená...

Sítě

síť (network) – spojení počítačů a dalších zařízení (tiskáren, terminálů,…) význam · přenos dat a přístup k nim · komunikace mezi uživateli · sdílení programů a dat · sdílení technických prostředků (tiskárny, disky, modemy, vzdálené počítače,…) Typy...

Vstupní zařízení

· základní rozhraní mezi počítačem a člověkem – zadávání dat, řízení počítače a komunikace s ním · zjednodušování rozhraní · obsluha počítače – (děrné štítky a jejich snímače), klávesnice, světelné pero, lidský hlas, (počítače řízené myšlenkou) ·...

Základy informatiky

Informatika = Nauka o vzniku, oběhu a společenském působení informací. Teorie informace = Matematický základ sdělovací techniky. Nezajímá se o vlastní obsah informace, nýbrž zkoumá např. jak lze informaci měřit, jak se vlivem šumu (rušivých faktorů)...

Jazyk a získávání informací, informatika

Pomocí jazyka získává člověk při poslechu a čtení textů zkušenosti a poznatky. Jazyk je nepostradatelný nástroj mezilidských styků. Každý člověk by se měl seznamovat s novými vědeckými, technickými a kulturními poznatky, prohlubovat své znalosti, vytvářet...

Magnetický záznam dat

– záznam probíhá působením magnetické hlavy na magneticky vodivý materiál – data se zaznamenávají polarizací feromagnetické vrstvy, kterou je pokryt nemagnetický materiál – data se mohou nanášet za sebou (páska) nebo v soustředných kružnicích rozdělených...

Číselné soustavy

– číselná soustava je způsob reprezentace čísel poziční                    – dnes se obvykle používají poziční ČS – hodnota každé číslice je dána její pozicí v sekvenci symbolů nepoziční               – patří mezi zastaralé ČS – např....

Maturitní otázky z Informatiky

Obsah 1.Popis a nastavení počítačového HW, základní principy fungování výpočetní techniky. 7 Koncepce počítačové technologie, strojový kód, komunikace uživatele a HW… 7 Počítačové komponenty, vyjmenování, popis, zapojení do základní desky. 7 BIOS, nastavení BIOSU,...