Rubrika: Biologie

Původ a vývoj člověka, antropologie

Člověk se stavbou orgánů a jejich funkcí v podstatě neliší od ostatních vyšších primátů. V taxonomii má označení Homo sapiens sapiens v rámci rodu Homo, čeledi Hominidae a řádu Primates……. Řád: Primates – Primáti – Nehetnatci Podřád: Simiae – Anthropoidea –...

Buňka 1

BUŇKA PROKARIOTICKÁ vznik před 3,6 – 3,8 mld let Stavba: protoplast = celý živý obsah buňky biogenní prvky – C,O,N,H,S,P jaderná hmota, ribozómy, cytoplazmatická membrána, buněčná stěna, slizový obal Cytoplazma – je viskózní, koncentrovaný roztok mnoha malých i velkých molekul,...

Buňka 2

BUNĚČNÁ TEORIE buňka = základní, strukturní a funkční jednotka všech živých soustav Jan Evangelista Purkyně – prozkoumal obsah buňky (protoplazma) Levenhook – první mikroorganismy Robert Hooke – an, zavedl termín buňka René Dutrochet – fr, „buňky přibývají“ Robert...

Základní funkce buněk

Příjem, vedení, výdej látek Metabolismus Dráždivost a pohyb Růst a rozmnožování Regulace (řízení) buněčných pochodů ad 1) Příjem, vedení, výdej látek MECHANISMY PŘÍJMU některé látky prostupují PM velmi rychle, jiné pomaleji nebo vůbec ne propustná...

Cévní soustava (fylogeneze)

= orgány zajišťující rozvod a pohyb tělních tekutin rozvod î cévy pohyb î srdce tělní tekutiny î hydrolymfa hemolymfa (krvomíza) lymfa (míza) krev tkáňový mok funkce: rozvod kyslíku a živin k jednotlivým tkáním a buňkám Otevřená...

Členovci (arthropoda)

Tvoří nejpočetnější živočišný kmen – přes 1 milion druhů. Vyskytují se po celém zemském povrchu. Všichni členovci mají nestejnoměrně článkované tělo – heteronomní segmentaci. V průběhu zárodečného vývinu jednotlivé tělní články srůstají ve větší úseky, ty se zároveň...

Druhoústí (deuterostomia)

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Jsou to živočichové, kteří mají tři zárodečné listy. Ústa dospělého jedince se prolamují na opačném konci zárodku. Z ektodermu vzniká – sítnice v oku, nebo nervová soustava. Z mezodermu – svaly, kostra, orgány. A z entodermu – TS. Jsou to –...

Ekológia

Termín „ekológia“ navrhol nemecký biológ Ernst Haeckel. V druhej polovici 19.st. ju prvýkrát charakterizoval ako samostatný vedný odbor, ktorý skúma „ekonómiu prírody“. Slovo ekológia je odvodené z gréckeho „oikos“, čo znamená dom, alebo obydlie. Ekológia skúma...

Hormonálne regulácie

Organizmus ako celok sa musí prispôsobovať meniacim sa podmienkam vonkajšieho prostredia a pritom si musí zachovať homeostázu. Regulácie vo vyšších mnohobunkových organizmoch prebiehajú pod kontrolou ústredných regulačných mechanizmov, ktoré zabezpečujú homeostázu a integritu organizmu –...

Opěrná a pohybová soustava člověka

SOUSTAVA KOSTERNÍ Orgán: KOST u člověka průměrně 206 kostí fce: opěrná, pohybová, ochranná, tvorba krve, zásoba min. látek Tvar kosti: dlouhé ( končetiny) ploché krátké Stavba kosti: Povrch – na kloubních plochách kryje kost chrupavka ostatní povrch kosti...