Rubrika: Biologie

Ústrojí krevního oběhu

Prvotně se objevuje u všech živočichů s druhotnou dutinou tělní a u pásnic, druhotně mohou u některých coelomat (živočichové s pravou druhotnou tělní dutinou) chybět. Funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve. Souběžně plní několik dalších funkcí: přenos živin,...

Kroužkovci (annelida)

mořští, sladkovodní, druhotně suchozemští živočichové stavba těla: tři zárodečné listy, 0,5mm-1m, tvar těla je válcovitý popř. tělo dorzoventrálně zploštělé, tělo rozdělené na stejnocenné, za sebou ležící články – homonomní segmentace, vnějšímu členění těla odpovídá i vnitřní...

Nebuněčné formy bioplazmy a systém prokaryot

nebuněčné org. oddělení – VIRY ( VIRA) buněčné org. nadříše: PROKARIOTA říše: ARCHEBAKTERIE ( ARCHEBAKTERIA) říše: EUBAKTERIE ( EUBAKTERIA) podříše: BAKTERIE ( BACTERIA) podříše: SINICE (CYANOPHYTA) Oddělení: VIRY ( VIRA) nebuněčné organismy, které se rozmnožují...

Nervová soustava

Charakteristika: ovládá činnost všech orgánů v těle vytváří chování organismu a komunikuje s okolím řídící funkce se rozděluje na 2 složky: řízení kosterního svalstva řízení vnitřních orgánů neurověda = obor zabývající se nervovými ději Rozdělení nervové soustavy:...

Nižší rostliny (thallobionta)

podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY ( Protobionta) oddělení: Ruduchy ( Rhodophyta) oddělení: Hnědé řasy ( Chromophyta) třída: Zlativky třída: Rozsivky třída: Chaluhy oddělení: Krásnoočka ( Euglenophyta) oddělení: Zelené řasy ( Chlorophyta) třída: Zelenivky ( Chlorophyceae) třída:...

Ptáci (aves)

jsou to teplokrevní živočichové, velmi pohybliví vývoj začíná koncem druhohor z plazů jsou dokonale přizpůsobeni suchozemskému životu a osídlili celou Zemi mají stálou a řízenou teplotu těla (40 oC) tvar těla je jednotný, aerodynamický, přední končetiny jsou...

Původ a vývoj člověka

Názory na vznik života na zemi 1. KREATISMUS (kreationismus) stvoření světa – náboženské – zásah shora věří v něj i někteří vědci a biologové – La Marque, J. Grygar 2. TEORIE SAMOOPLOZENÍ názory starověkých myslitelů ( materialistů) – ARISTOTELES předpokládali vznik organismů z prostředí,...

Pyranová barviva

ÚVOD: Pyranová barviva, obsažená nejčastěji v rostlinných květech a plodech, můžeme rozdělit do několika podskupin a to podle toho, od které základní sloučeniny jsou odvozena. Tak rozeznáváme barviva xanthonová, flavony, isoflavony, flavonoly, anthokyaniny a složitější...

Savci

Taxonomie Nadříše: EUKARYOTA (Eukaryotae) Říše: Živočichové (Animalia) Podříše: Mnohobuněční (Metazoa) Oddělení: Triblastica b řada: Druhoústí (Deuterostomia) Kmen: Strunatci (Chordata) Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) Nadtřída: Čelistnatci (Gnathostomata) Třída: Savci (Mammalia) Podtřída: Vejcorodí (Prototheria) Řád: Ptakořitní (Monotrmata)...

Smyslové ústrojí

s.ú. poskytují nervové soustavě informace o vnitřním a vnějším prostředí. čidla (analyzátory) zachycují z prostředí podněty – mechanické, chemické, tepelné, elektromagnetické. 3 části čidla: receptory (b. s vysokou citlivostí): exteroreceptory , interoreceptory, propioreceptory( podněty ze svalů) dostředivá nervová dráha (...