Rubrika: Biologie

Trávicí soustava

Funkce: příjem živin, mechanické a chemické zpracování, vstřebávání jednotlivých látek do organismu, odvádění nestrávených zbytků a nadbytků z organismu, umožňuje látkový metabolismus, který se skládá ze dvou protichůdných procesů: asimilace ( skladné procesy-tvorba bílkovin, tuků)...

Viry (vira)

Nebuněčné částice vyznačující se schopností reprodukce v závislosti na hostitelské buňce. Nemohou se sami rozmnožovat, neumí přijímat a zpracovávat energii. Obsahují tedy pouze Nk, bílkoviny a někdy i enzymy. Charakterizujeme je jako odštěpek živé hmoty, nemají...

Podříše: Vyšší rostliny (cormobionta)

mnohobuněčné, převážně autotrofní rostlinné organismy, obvykle přizpůsobené životu na souši; některé druhy žijí druhotně ve vodním prostředí tělo( kormus)bývá rozlišeno na kořen a listy, pouze u primitivnějších mechorostů je ještě zachována organizační úroveň stélky vyšší rostliny...

Živočišné tkáně

soubory buněk stejného tvaru a funkce. Jednotlivé buňky nejsou schopny samostatné existence. Jejich soudržnost ve tkáních je zajištěna fyzikálními, fyzikálně-chemickými i chemickými vazbami a mezibuněčnými spoji. Tkáně se formují z buněk zárodečných listů už v časném embryonálním...

Zvířata: bakterie, houby

BAKTERIE: Jsou jednobuněčné organismy, rychle se rozmnožují, jsou všude na zeměkouli a jsou zakladači (destruenti). ROZDĚLENÍ BAKTERIÍ: Symbióza oboustranně prospěšná spolupráce Cizopasníci škodí mléčné bakterii (NEMOCI: Salmonelóza, angína) Sinice jsou schopny fotosyntézy ROZDĚLENÍ: Houby...

Bolest

Pod pojmem bolest chápeme nepříjemnou vjemovou a emocionální zkušenost spojenou se skutečným nebo možným poškozením organismu. Bolestivý podnět je takový podnět, jehož intenzita je taková, že poškozuje nebo by případně mohl celistvost organismu poškodit....

Teorie vzniku mnohobuněčnosti

Při úvahách o evoluco mnoh. živočichů vycházíme z : těla prvoků i mnoh. jsou tvořena stejnými prvky, při pohlavním rozmnožování je na počátku vždy jedna buňka. Jednob. je tedy předstupněm mnohob. Náznaky vývoje z...

Dějiny biologie

Biologie Slovo biologie pochází z řečtiny – bios – život a logos – nauka. Biologie je chápána jako přírodní věda, která se zabývá studiem živé přírody. Zkoumá strukturu a funkce živých organismů na všech úrovních,...

Hormonální soustava

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA     Řízení látkové(hormonální) je uskutečňováno prostřednictvím chemických látek: hormonů,které jsou vylučovány do krve žlázami s vnitřní sekrecí(endokrinními žlázami) neurohormonů,produkovaných neurosekrečními buňkami tkáňových hormonů,jež jsou vylučovány z tkání,které slouží primárně jiným účelům   Hormony...