Rubrika: Práce

Obchodní společnost

– jsou právnickými osobami, založenými za účelem podnikání – zakladatelem může být fyzická i právnická osoba Obchodní zákoník vymezuje 4 formy obchodních společností: a) Osobní společnosti ? společné a nerozdílné ručení všech (v.o.s.) nebo...

Zaměstnanec v hotelnictví a turismu

TRH PRÁCE = je to jeden z makroekonomických ukazatelů výkonnosti ekonomiky souvisí s trhem práce, na kterém se střetává nabídka s poptávkou po práci Trh práce: V tržní ekonomice je i zboží práce. Na straně poptávky stojí firmy a na...