Rubrika: Umění/hudba

České baroko a český klasicismus

17. stol. chrámová hudba hudba na zámcích, kromě Kroměříže se provozovala hudba v Roudnici, Kuks, Českém Krumlově, v Jaroměři nad Rokytnou, Holešově, Lukovicích u Plzně Kroměříž zámek kapela měla 38 členů (byla na vysoké úrovni), víc než vídeňská kapela Adam...

Antonín Dvořák

(1841 – 1904) vyrůstal na vesnici v chudých poměrech v 16-ti letech varhanická škola v Praze violista v kapele, pozeději v Prozatimním divadle r. 1874 se stal varhaníkem v chrámu sv. Vojtěcha v Praze od 20 let komponoval ve 32 letech první úspěchy oženil se...

Historie fotografie v datech

1342 – poprvé popsána CAMERA OBSCURA – přístroj, jímž lze na rovné ploše zachytit obraz skutečnosti. Moderní fotoaparát s ní má mnoho společného. 1646 – objevena LATERNA MAGICA (Athanasius Kircher) 1725 – objevena citlivost na světlo u dusičnanu stříbrného 1777 –...

Baroko

(melodicko-harmonický sloh) mohutnost v KM chrám Sv. Jana Køitele vzniklo v 17. stol. v Itálii kladlo dùraz na hlavní melodii (na text) a ostatní hlasy tvořily doprovody FLORENTSKÁ CAMERATA – skupina umělců (básníci, hudebníci, vědci), tato skupina nesouhlasila s renezanční...

Hudba od nejstarších dob po renezanci

Historické prameny se různí o tom, kdy vznikla hudba. Pokud bychom brali PRAVĚK za začátek „hudby“, datum jejího vzniku by bylo asi 40 000 let př.n.l. Tehdy byl zpěv, tanec, výkřiky, skandování slov kolektivní záležitostí a „hudba“...

Klasicismus

ve Francii se připravuje revoluce, během ní se hledají vzory Napoleonova doba- EMPÍR Klasicismus je inspirován především obdobím římského císařství ARCHITEKTURA Paříž-kostel sv. Máří Magdaleny- Napoleonem proměněn v Památník Velké armády (- napodobuje řecký chrám), Vítězné...

Romantismus

historicky úzce spjat s revolučním hnutím a sebeuvědoměním jednotlivých národů hledajících svou identitu v dávné historii a lidové kultuře ARCHITEKTURA neogotika vzniká v Anglii- stavba venkovských sídel, londýnský Parlament, Budapešť Eugéne -Emmanuel Viollet-le Duc opravoval například katedrálu...

Bedřich Smetana

(2. 3. 1824 Litomyšl – 12. 5. 1884 Praha) v 6-ti letech vystupoval ve hře na piáno studoval gymnázium v Jihlavě, Plzni, Havlíčkově Brodě, Praze odchází do Prahy, kde se stal soukromým učitelem hudby v rodině hraběte Thuna, i přes málo peněz se dál...

Germánské umění

3. – 7. stol. Germáni se začali formovat při Baltském moři, v jižní Skandinávii a v cípu Německa od Hannoverska k Holštýnsku. V halštatu pronikli hlouběji na jih a v pozdní době laténské(1.stol. př. n. l.) podnikali první vpády na naše...