Rubrika: Elektro

Elektrizační a jaderná soustava

Osnova: Přenosová a distribuční soustava Stručný popis částí elektrárny Rozdělení elektráren podle způsobu výroby elektrické energie Popis principu jaderné elektrárny Ekologická rizika   Charakteristika Elektrizační soustava je propojený soubor zařízení na výrobu el. energie,...

Trojfázový indukční motor ( brždění )

Elektrické brždění – asynchronní motor lze elektricky brzdit těmito způsoby :   – elektrickou reverzací (  protiproudem ) – rekuperací – stejnosměrným proudem přivedeným do statorového vinutí – jednofázovým napájením statorového vinutí   Brždění...

Přepětí

  Vznik a povaha přepětí   Je to každé napětí, které ohrožuje správně navrženou izolaci zařízení. Přepětí mohou být: provozní (vnitřní) atmosférická (vnější)   Provozní přepětí vzniká: Náhlým vypnutím nebo odlehčením sítě. Teče-li vedením...

Mechanické brždění asynchronního motoru

Rozdělíme ho na dva nejznámější a nejpoužívanější způsoby :   mechanická brzda ovládaná elektromagnetem mechanická brzda ovládaná elektrohydraulickým přístrojem     mechanická brzda ovládaná elektromagnetem – připojení motoru a elektromagnetu je na obrázku  ...

Zemní spojení a ochrana před jeho účinky

Zemní spojení v sítích s izolovaným uzlem a v sítích s nepřímo izolovaným uzlem. Napěťové a proudové poměry při zemním spojení. Působení kompenzační tlumivky při zemním spojení v sítích s nepřímo izolovaným uzlem   Zemní spojení vzniká v elektrických sítích IT,...

Trojfázový indukční motor

Statorové vinutí je napájeno trojfázovou soustavou a budí točivé magnetické pole . Cívka rotoru je provedena buď jako klec (motor nakrátko ) , nebo je vinutá ( motor kroužkový ) .   Odvození rovnice...

PRŮMYSLOVÁ INSTALACE

Provedení průmyslových instalací s ohledem na dodržení stupňů dodávky elektrické energie Podniky, kde by přerušení dodávek el. energie mělo za následek ohrožení života lidí Připojení na 2 nezávislé sítě Připojení na síť + náhradní zdroj...

Ovládání elektrických pohonů

Při kreslení obvodových schémat elektrických pohonů se používají značky v souladu českou státní normou . Podle druhu zařízení , rozsahu nebo účelu , lze kreslit samostatně obvodové schéma a obvodové schéma pomocných obvodů .  ...

Dielektrický ohřev , mikrovlnný ohřev

Dielektrický ohřev – Nekovy jsou vloženy do elektrického vysokofrekvenčního pole . Rychlým přepolarizováním částic ohřívané látky vznikají ztráty ( tzv. dielektrické ) , které se mění v teplo . Velikost ztrát závisí na intenzitě elektrického...

Elektrické stanice

Druhy elektrických stanic   Spínací stanice – Rozvod Elektrické energie – U= konst. Měnírny – usměrňovačové,Střídačové Kompenzovány   Provedení – Vnitřní Venkovní   Podle umístění v soustavě – Uzlové Koncové Styčné Rozvodné – napájení distribuční...