Rubrika: Marketing

Marketingový informační systém

2.1 Marketingový informační systém Marketingový informační systém (MIS) -pro efektivní řízení a rozhodování ve firmě je nutný dostatek informací –v praxi to znamená – zabezpečení, zpracování, využití a uchování těchto informací   Marketingový informační...

Marketingové koncepce, marketingové prostředí

1.1 Marketingová koncepce Marketingové koncepce Typy marketingových koncepcí: Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Společenská koncepce (eko-sociální) 1.2 Výrobní koncepce Výrobní koncepce Platí zásada „vyrob co nejlevněji a prodáš“ Jedná se o...

VRCHOLOVÉ VEDENÍ FIRMY

Vrcholové vedení firem – začátkem 20. století vedli velké podniky jednotlivé osoby. Problémy nastaly, když tyto osoby zemřeli a podniky se dostaly do potíží. Proč? Při rozběhu firmy je vhodné spojit roli managera a...

VEDENÍ

Lidské faktory: – každá osobnost má v životě více funkcí (práce, rodina, křesťanství atd.) – neexistuje žádný průměrný člověk, existují pouze  individuality – vždy zachovávat osobní důstojnost – vždy je třeba člověka chápat jako celek...

ROZHODOVÁNÍ

– je jádrem plánování (centrem).   Řídíme se: a) vyhledáváním alternativ – nikdy neexistuje 1 alternativa b) hodnocení alternativ – z hlediska ekonomického, dostupnosti a možnosti realizace c) výběr alternativy – napomáhají nám k tomu zkušenosti...

POJEM A FUNKCE MANAGEMENTU

(to manage – vést, řídit rozhodovat)   Zabývá se řízením organizace, je to proces tvorby a určování prostředí, kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Věda jak se řídí lidi....

PERSONALISTIKA

Zabývá se obsazováním pozic v organizační struktuře a její údržbou.  (pracovník by se měl více vzdělávat, více se kvalifikovat (školení), dostat se na vyšší úroveň).   Funkce personalistiky: a) určování disponibilních (co má k dispozici) managerských...

ORGANIZOVÁNÍ

– na základě vytyčených cílů a strategií tvoříme organizační strukturu.   Formální a neformální org. struktura a) formální – rize pracovní (vykaním se dostanu nejdál) b) neformální – nevycházejí se pracovního vztahu, kamarádi, mají...

Marketingový mix: cena

  Cenová strategie a programy Motto anonym –    „Neexistuje taková věrnost značek, aby jí 10% sleva nepřemohla.“   Cena je kompromisem mezi prodávajícím a kupujícím.   Cenová politika- určování ceny: 1) politika přežití –...

Marketingový mix-místo

Marketingové distribuční cesty:   Úrovně: 1) bezúrovňová Ø je tvořena cestou od výrobce k zákazníkovi (výroba nábytku) 2) jednostupňová Ø je tvořena cestou od výrobce à maloobchodník à zákazník 3) dvojstupňová Ø výrobce à velkoobchodník...