Rubrika: Humanitní vědy VŠ a VOŠ

Bioart – živé umění

Úvod Biologické procesy a struktury inspirovali umělce po staletí, ale v posledních dvou dekádách umělci začali spolupracovat s biology, aby vytvořili díla, jež využívají lidské a zvířecí tkáně, baktérie a živé organizmy jako materiál. Nově vznikající...

Základní terminologie knižní publikace

Knižní publikace je dílo autorské, typografické a knihařské. Autor odpovídá za strukturu díla a myšlenkovou kvalitu celého díle. Typograf za estetické provedení díla a jeho dobrou optickou čitelnost. Knihař je odpovědný za volbu papíru...

Proslov na vernisáž

Vážení hosté, milí přátelé, dámy a pánové dovolte mi, abych Vás jménem „První nezávislé galerie umělců v Ostravě přivítala na dnešní vernisáži výstavy fotografií k 20. výročí sametové revoluce v Ostravě. Zvláště bych chtěla přivítat zástupce statutárního...

Etika práce žurnalisty

  Úvod: Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační...

Komunikační proces

Průběh komunikačního procesu   Základní charakteristika: Kdo říká – co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem. Hlavními stranami procesu komunikace je odesílatel a příjemce. Zpráva a médium tvoří komunikační nástroje. Další důležitý...

Účelová gymnastika – horská kola

Horská kola, jako sportovní disciplína vznikla vcelku nedávno. Vše začalo v jednom Americkém státě, ve kterém si tamní teenageři poupravili masivní kola po svých rodičích a prarodičích k jízdě po lyžařských sjezdovkách. Od té...

Historie světové cyklistiky

Počátky cyklistiky sahají do roku  1790, když Francouz de Sivrac sestrojil celeriferu – rychloběžný stroj z 2 pevných kol spojených lavičkou,na které se sedělo obkročmo a jezdec se pomocí nohou odrážel od země.Uralský nevolník...

Trénink a tréninkové prostředky překážkového běhu na 110 m

Nejdůležitější pohybovou schopností překážkáře je speciální překážkářská rychlost, která v sobě zahrnuje složku sprinterské rychlosti a složku překážkářské techniky. Úroveň sprinterské rychlosti je limitujícím faktorem výkonu, její rozvoj je tudíž nedílnou součástí překážkářského tréninku.  ...