Rubrika: Dějepis

1. světová válka

Střet 2 nepřátelských bloků: Dohoda (Anglie, Francie, Rusko) X ÚM (ústřední moci – Německo, Rak-Uhersko, později Turecko a Bulharsko) Příčiny: déle převládající neshody, mocensko-politické vztahy hodně utrpěly střet velmocí s demokratickou tradicí X monarchistickým a teokratickým režimům...

Antická kultura a vzdělání

ŘECKÁ KULTURA A VZDĚLANOST Archaické období* ( od nejstarších dob – 6. stol. př. n. l. ) Písmo 24 znaků, jenom hlásky, převzato od Féničanů, později byli přidány i samohlásky Školský systém poprvé v dějinách, na svou dobu velmi dokonalý,...

České stavovské povstání

Na konci 15. století existovaly dvě církve: kališnická – hlásilo se k ní 70%, a katolická. Jednota bratrská až do vydání Rudolfova majestátu stála mimo zákon a existovala v rozporu s kompaktáty. Katolíci a zemské úřady proti ní vydávaly...

Československo po roce 1948

Po Únoru 1948 obsadily milice sekretariáty nekomunistických stran, levicové menšiny v nich vytvořily akční výbory a „očistily“ své strany. Počet členů nekomunistických stran byl redukován. V obcích a závodech se zakládaly prokomunistické akční výbory, antikomunisté se odstraňovali...

Druhá světová válka

Mezinárodní situace v roce 1939 před vypuknutím války v březnu 1939 Itálie okupovala Albánii ztroskotaly veškeré snahy o pakt kolektivní bezpečnosti velmoci měli rozdílné zájmy 16.března 1939 Protektorát Čechy a Morava 23.8.1939-uzavřel SSSR a Německo smlouvu o neútočení na deset let pakt Ribentrop-Molotov...

Francouzská buržoazní revoluce, cesta k ní a po ní

Druhá polovina 17. století se ve Francii kryje s vládou Ludvíka XIV. (1643–1715). Z třicetileté války (konec: 1648) vyšla Francie jako nejsilnější evropská velmoc a snažila se toho využít k další územní expanzi. Skončila doba obrany proti španělsko-rakouské...

Habsburkové

původem Švýcarský rod nucen nejprve získat rodové državy à v podobě Rakouských zemí = počátek boje o nadvládu nad Svatou říší římskou x PO II., který sňatkem s Markétou Babenberskou vyženil Rakousy český král prohrává à Rudolf...

Světová hospodářská krize a nástup fašismu v Německu

Příčiny hospodářské krize – světová hospodářská krize byla v letech 1929 – 1933 , vše začalo v tzv. černý čtvrtek – krachem na newyorské burze ( Wall street ) a to 24. 10. 1929. Během tří let se z ní stala krize...

Husitství

Pokles cen zemědělských výrobků , růst cen řemeslných výrobků , zhoršení sociálních poměrů poddaných – nedostatek peněz , ústup směny s městem – snížení odbytku řemeslných výrobků , nespokojenost spotřebitelů . pokles zemědělských výnosů v důsledku kolonizace v méně úrodných...

Kartágo

V roce 841 př.n.l. založili féničtí vystěhovalci, z města Tyru, na pobřeží Severní Afriky, dnešního Tunisu, město, které pojmenovali Nové Město neboli Kart Hadašt, z něhož později vznikl název Kartágo. V průběhu 6. století př.n.l. se Kartágo postupně změnilo v mocné...