Rubrika: Dějepis

Český stát za vlády Lucemburků

V srpnu 1306 byl na olomouckém hradě zavražděn poslední mužský představitel hlavní dynastické linie Přemyslovců – Václav III. Po jeho smrti reprezentovaly přemyslovský rod samé ženy. Na začátku září 1306 byl provolán králem Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny,...

Občanská válka v USA 1861-1865

Příčinou občanské války byl dlouhodobý odlišně probíhající vývoj Severu a Jihu. Na severu USA se rozvíjel průmysl, zatímco na jihu zůstávala agrární společnost, závislá na plantážích obdělávaných otroky. Rozdílný pohled na otroctví byl nejvýraznějším...

Orientální despocie

MEZOPOTÁMIE 4.tis. B.C. Sumerské městské státy původ nejasný, u Eufratu a Tigridu, snad ze SV chrámové, palácové hospodářství, theokracie banky, kolo, šedesátková soustava, písmo, hrnčířský kruh mozaikovitá standarta z Uru Ur, Uruk, Umma, Lagaš, Kiš, Nippur An,...

Pravěk

PALEOLIT 400 000 – 10 000. př. n. l. Sochařství jako první druh výtvarného umění pěstní klíny (pazourek) poprvé vtisknut vědomý tvar kult lovecké magie zvířecí motivy později i v malířství řezby nebo rytiny do kosti přizpůsobují přirozený tvar kosti...

Přemyslovci

VÁCLAV I. (1230–1253) syn Přemysla Otakara I.; oženil se s Kunhútou Štaufsko – dcera římského krále Filipa Švábského z rodu Štaufů měl rád lov a rytířství; při holdování této vášni přišel o oko české království za jeho vlády se...

Protektorát Čechy a Morava

Na začátku roku 1939 došlo k rozpadu Česko-Slovenska. Počátkem března 1939 se situace na Slovensku vyhrotila v krizi. Luďáčtí fašističtí radikalisté začali spolupracovat s nacistickými emisary a agenty. Obě strany měly zájem na převratu na Slovensku a tím způsobeném...

Rozvoj řecké otrokářské společnosti

Příchod Řeků do Řecka – osídlování dnešního Řecka novými řeckými kmeny, pronikaly sem od 2000 př.n.l. ze severu Balkánského poloostrova, prvními osídlenci byli ACHÁJOVÉ – asi kolem roku 1900 př.n.l., z počátku primitivní, pastevecké kmeny. Předmykénské období ( 1900 – 1600 př.n.l....

Vývoj římské otrokářské společnosti

osídlení Apeninského poloostrova – probíhá od poloviny 2. tisíciletí , nejsilnější vlna během přesunu mořských národů ve 12 – 9 stol. př. n. l. , 1. vlna byli Italikové – osídlili největší část Itálie ( střední část ) , byli...

Sjednocení Itálie a Německa

SJEDNOCENÍ ITÁLIE Itálie byla tvořena osmi státy – Lombardií, Benátskem, Parmou, církevním státem, Toskánským vévodstvím, Modenským vévodstvím, Sardinským královstvím a Neapolí. r. 1848 byla Savojská dynastie, ktérá vládla v Sardinii byla ve sjednocení neúspěšná. Sardinský panovník abdikoval...