Rubrika: Literatura

1. Zdroje evropské kultury a vzdělanosti

literatura starověká: orientální indická, perská, čínská, předního východu (sumerská, akkadská, staroegyptská, hebrejská) antická řecká (období archaické, attické, helénistické) římská (období archaické, vrcholné – zlatý věk, stříbrný věk, obd. úpadku) Literatura: sumerská, akkadská (Mezopotámie) 4.tis....

Jan Hus, husitská literatura

2. pol. 14. stol. – 1. pol. 15. století jedná se o církevní hnutí – reforma církve přestala se psát světská literatura (lit. zábavná) a legendy naopak se začali psát kázání (přenos myšlenek kněze...

Klasicismus, Osvícenství, Preromantismus

Klasicismus spolu s Osvícenstvím pochází z francie, Preromantismus z německa. Klasicismus 17. stol., francie, navazuje na antiku, tvrdý, přísný, strohý, zavrhuje hravost romantismu a renesance největší rozkvět v době absolutistických monarchií v Evropě zaměřen...

Pobělohorská literatura

od bitvy na Bílé hoře roku 1620 „doba temna“ do Čech se dostává Baroko období končí přechodem Baroka v Osvícenství v pol. 18. stol 1627 – Obnovené zřízení zemské = rekatolizace Jezuité – nositelé...

Realismus v české a světové literatuře

realismus je umělecký směr 2. pol. 19. stol. z latinského realis = věcný, skutečný (od res = věc) na vývoj realismu měl velký vliv rozvoj přírodních a technických věd realismus líčí život, jaký doopravdy...

Vývoj písemnictví u nás do konce 14. století

od Velké Moravy (cca 833-907) po smrt Karla IV. (1378) počátek českého státu, formování křesťanství, různé jazyky, hrozilo roztříštění české vzdělanosti jazyková období 9. stol. staroslověnština 10.-13. stol. latina 13./14. vzmáhání češtiny Velká Morava...

Vznik a vývoj českého divadla do konce 19. století

divadlo obecně druh výkonného umění spočívající v hraní herců na jevišti před hledištěm Starověké Řecko první dramata – hráli dva herci, oba muži (i ženské role), použití masek, zásada tří jednot (Aristoteles) žánry –...

Česká literatura ve 2. pol. 19. stol.

1848 (konec NO) – 1895 (manifest České moderny) básnické skupiny májovců, ruchovců a lumírovců zasahuje zde i realismus 1848 – 1858 48 potlačena revoluce u nás => Báchův absolutismus publikoval pouze Karel Havlíček Borovský...