Rubrika: Literatura

Česká oficiální próza v letech 1945 – 1989

oficiální literatura byla schvalována režimem budovatelské romány vychází ze sociálního realismu předvídatelný vývoj, zlý kapitalista, hodný dělník v 50. letech se začala hodně psát literatura historická nekonfliktní (nevadila komunistům) Jan Otčenášek novinář, psal budovatelské...

Světová próza po roce 1945

Směry Existencialismus původem z Německa z doby po první svět. válce; v době po r. 45 prosazován především francouzkými autory člověk jako jedinec izolovaný od společnosti řeší otázky existence, jediná jistota = smrt člověk...

Vývoj české literatury na konci 19. a na začátku 20. století

Česká moderna Josef Svatopluk Machar Tristium Vindobona, Čtyři knihy sonetů, Magdaléna František Xaver Šalda literární kritik, často musel obhajovat svá díla pravidla literární kritiky každý autor si musí dokázat své dílo obhájit dílo nesmí...

Umělecké směry

do české literatury postupně pronikají moderní proudy evropského umění, prohlubují se spory mezi zastánci společenské odpovědnosti literatury a stoupenci moderních směrů, kteří žádají tvůrčí svobodu. česká literatura je v 90. letech velmi různorodá, souběžně publikuje několik...

Antické základy evropské kultury

Antická literatura – kultura starých Řeků a Římanů. Iniciátory – Řekové žijící na velmi výhodné křižovatce cest mezi starými civilizacemi asijskými (Mezopotámie) a africkými (Staroegyptská kultura). Zahrnuje asi 1000 let – (přibl. od 8.stol.př.n.l. do 5.stol.n.l.). Antické umění...

Antická literatura

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. – příchod řeckých kmenů příznivé podmínky – ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evropské kultury...

Česká exilová a samizdatová próza po roce 1945

Vedle oficiální prózy vznikala po r. 1945 i próza samizdatová a exilová. Prvními autory, kteří byli nuceni psát a vydávat své knihy v zahraničí byli např. Egon Hostovský, Arnošt Lustig, Bohumil Hrabal, a další. Egon Hostovský – prozaik existenciálního...

Česká historická a venkovská realistická próza 19. století

Literární život se v 80.a 90.letech stal složitějším, což souviselo s diferenciaci národní společnosti. Literatura měla i nadále sloužit zájmům národní společnosti a vedle toho se uplatňuje stále více požadavek vyslovení pravdy o životě. Rozvíjí se především próza. Národně...