Rubrika: Literatura

Česká literatura od roku 1989 do současnosti

Po listopadu 1989, který znamenal uvolnění veškerých kulturních vlivů, začíná obroda literárního umění, které po celá léta od roku 1948 nebylo možno oficiálně vydávat. Tento předěl však nijak radikálně neporušil souvislý proud české literatury z hlediska...

České divadlo, jeho vývoj od počátku do konce 19.století

počátky spadají do 12. století – náboženské hry ( ve vší úctě a počestnosti) 14. století: 3 Marie – církevní drama, hrálo se v kostelích ( dílo se postupně zpestřovalo, zesvětšťovalo, nejvíc se líbila část „ Mastičkář“ – jak si Marie...

Český a světový preromantismus

Umělecký proud, který vzniká jako reakce na klasicismus a osvícenství. Vytváří ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz na citové hodnoty prostého, „nezkaženého“ člověka. V literatuře mělo toto hnutí vedle názvu preromantismus i název sentimentalismus....

Vývoj českého divadla mezi dvěma válkami a po roce 1945

Přestože se v dobových pramenech 20. let 20. století můžeme dočíst o krizi dramatu, s časovým odstupem vidíme, že se vlastně pouze měnil vkus diváka a typ divadla. Avantgardní divadlo Ve 20. 30. letech vznikají – jako protějšek „kamenných divadel“ divadla...

Drama 1. poloviny 20. století

vliv moderního světového dramatu dramatická tvorba dosáhla velkého rozsahu Po vrcholném období v 80. a 90.letech 19.století vzrostl opět význam divadla za první světové války. Působily tu dva velcí režiséři: Jaroslav Kvapil (1885–1950) Díla: Princezna Pampeliška Rusalka...

Evropská středověká literatura

od rozpadu Římské říše do nástupu renesančních hnutí středověká literatura se dělí na: raný středověk- (bohoslužebné a literární jazyky jsou latina, řečtina, staroslověnština) vyspělý středověk- (literatura v národních jazycích) největší vliv na středověkou kulturu mělo...

Literatura a fantazie

FANTAZIE V MINULOSTI Máhábháráta; Leukianos ze Samosaty Jules Verne Lewis Carroll Terry Pratchett J.R.R. Tolkien x A. Sapkowski A. Huxley x Karin Boyeová x G. Orwell x Ray Bradbury A.C. Clarke Do této otázky bych...

Francouzská meziválečná próza

prozaická skupina navazuje na tradice románu 19. století, kde hlavní představitelé byli Balzac, Zola snaží se zachytit moderní dobu, zejména v oblasti psychologie postav mnoho životopisných románů proud existencionalismus v čele s Proustem proud levicových autorů Henri Barbusse účastnil se...

Generace buřičů

V 90. letech se rodí revoltující postoj umělců, navazují na francouzskou dekadenci, objevuje se krajní individualismus – odmítají tradice, konvence. 1894 A. Procházka aj. Karásek ze Lvovic zakládají časopis Moderní revue, kolem něj skupina umělců. Na počátku 20. st....

Humor a satira v české literatuře

Satira vyjadřuje živý, kritický a útočný vztah k současnému životu. Satira je krátký literární útvar, který zesměšňuje vládu, hospodářskou situaci, sociální poměry. Satira je dílo jakékoliv druhové formy, která odráží autorův výsměšný a odmítavý poměr...