Rubrika: Ostatní předměty

Marketingový informační systém

2.1 Marketingový informační systém Marketingový informační systém (MIS) -pro efektivní řízení a rozhodování ve firmě je nutný dostatek informací –v praxi to znamená – zabezpečení, zpracování, využití a uchování těchto informací   Marketingový informační...

Marketingové koncepce, marketingové prostředí

1.1 Marketingová koncepce Marketingové koncepce Typy marketingových koncepcí: Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Společenská koncepce (eko-sociální) 1.2 Výrobní koncepce Výrobní koncepce Platí zásada „vyrob co nejlevněji a prodáš“ Jedná se o...

Marketingový mix

Marketingový mix představuje základní marketingové prvky, pomocí kterých se firma snaží dosáhnout vytyčených cílů. Tyto prvky jsou vzájemně propojené a firma může zaměřit max. pozornost na kterýkoliv z nich. Marketingový mix slouží účelnému i účelovému...

Depilace, epilace

Epilace Jde o odstraňování chloupků natrvalo elektrickou jehlou ( elektrokoagulací), především nad horním rtem a na bradě. Na nohou se neprovádí. Vede slabý elektrický impuls až do místa matric, kde rozrušuje vlasový váček a...

Úprava obličeje make-up

Vizážistika je obor zabývající se úpravou obličeje a doplněk kosmetické péče ( pěstění pleti proti stárnutí) cílem je vyzdvihnout co je krásné a méně krásně potlačit líčení prochází mnoha módními trendy ( oblečení, barvy),...

Dynamika jízdy dopravního prostředku

Dynamika – studuje příčiny pohybu, za jakých podmínek se tělesa pohybují. Jízda dopravního prostředku – pohyb vyvolaný silami různých působišť, velikostí a směrů. Tažná síla hnacího vozidla Tažná síla nám udává jakou silou (výkonem)...

ELEKTROTECHNICKÉ ZBOŽÍ

Musí být na vysoké technické úrovni z hlediska technického,bezpečnostního,hygienického,estetického a ekonomického.Základní užitné vlastnosti u tepelných výrobků zdůrazňuje tepelná účinnost a požární bezpečnost,u bojlerů odolnost proti korozi,u zvukové techniky věrnost přenosu a spolehlivost provozu.    ...

TVORBA JAKOSTI,PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Jde o parametry rozměrů,hmotnost,u potravin energetická hodnota,obsah tuku,obsah cizorodých látek…   Technická úroveň – ukazuje podíl vědeckotechnických poznatků v sobě výrobek obsahuje (hodinky s astronomickou přesností,pokojový teploměr s citlivostí na setiny) Hodnotíme spolehlivost,životnost,ovladatelnost,opravitelnost.   Hygienická úroveň –...

SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ

Vyplývá z nerovnoměrnosti výroby,oběhu a spotřeby.     Druhy skladů :   otevřené sklady – stačí pro zboží,jehož jakost se vlivem povětrnosti nemění (rudy,písek)     polootevřené sklady – pro výrobky,které nesnášejí změny vlhkosti vzduchu...

PRÁVNÍ OCHRANA ZBOŽÍ

Vyplývá z ochrany průmyslového vlastnictví ,vztahuje se na vynálezy,užitné vzory,zlepšovací návrhy,průmyslové vzory a ochranné známky.   Vynález – řešení technického problému,které se projevuje novým nebo vyšším účinkem na vynález se uděluje patent podmínkou přihlášky vynálezu...