Rubrika: Stavebnictví

Rámové konstrukce

Konstrukční část: Rozdělení rámů, výhody a nevýhody rámových konstrukcí, vyztužování Statická část: Průběh V a M jednoduchého rámu, zatíženého svislým rovnoměrným spojitým zatížením pro stojky vetknuté a kloubové uložené – Vznikají tuhým spojení vodorovných...

Železobetonové sloupy

Sloupy s obyčejnou příčnou výztuží Na únosnosti sloupu se podílí pouze beton a podélná výztuž Podélná výztuž: Průměr výztuže nemá být větší než Ømin Ømin = 12mm – u sloupů s minimálním rozměrem 200mm...

Dřevěné konstrukční prvky

(mosty, střechy, stropy), druhy dřeva, vlastnosti dřeva a odvozených materiálů, namáhání prvků, posouzení. Spojování dřevěných konstrukcí druhy spojovací prostředků, zásady návrhu Historie: Rozvoj dřevěnných kcí od minulosti do současnosti úzce souvisel s možnostmi výroby,...

Železobetonový jednostranně vyztužený trám

9. JEDNOSTRANNĚ VYZTUŽENÝ TRÁM NÁVRH: -rozměry (výška, šířka) -potřebná výztuž (plocha As) = zadáno z požadavků / odhadnuto / výpočtem 1. zvolení třídy betonu -fcd a oceli –fyd 2. určení krytí podélné výztuže –cnom...

Železobetonová monolitická schodiště

Schodiště – slouží k překonávání výškových rozdílů mezi podlažími, terénní překážky atd. Základními prvky schodiště jsou nosník (schodnice, podesta, nosný stupeň) a deska (ramena, podesty). Zatížení = vlastní + užitné + stupně(jsou-li nenosné) +...

Betonáž-výztuž-bednění

BETONÁŽ ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI – jde o zhutnění betonové směsi tak, aby výsledný beton měl minimální množství vzduchových pórů (vzniká hutný beton). – zásady hutnění – hutníme po vrstvách 30 až 50 cm –...

Zděné konstrukce

ZDĚNÉ KCE Pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z nevyztuženého, vyztuženého, předpjatého a sevřeného zdiva platí EC 6 (ČSN ENV 1996-1-1). 1. DRUHY ZDIVA VYZTUŽENÉ ZDIVO – zdivo, v němž jsou pruty, spony nebo...

Železobetonové základové konstrukce

Zadání: Železobetonové základové konstrukce – druhy, způsob namáhání, vyztužování zákl. patek a pásů. Vlastnosti základové půdy z hlediska zakládání stavby (fyzikální vlastnosti, sedání základu, vliv podzemní vody). Základová konstrukce přenáší napětí ze stavby do...

Ocelové sloupy, uspořádání haly

Ocelové sloupy – plnostěnné sloupy – ve tvaru svařovaného profilu I – u sloupu konstantního průřezu užíváme dvouosý symetrický průřez – průřez posoudíme dle podmínek pro kombinaci namáhání tlakem a ohybem – příhradové sloupy...