Rubrika: Stavebnictví

Složky betonu a betonová směs

Zadání: Složky betonu – druhy a vlastnosti jednotlivých složek a jejich vliv na pevnost betonu. Betonová směs –návrh složení, zpracovatelnost, zkoušky konzistence. Složky betonu Základními složkami jsou: kamenivo (tvoří kostru betonu), cement (lepidlo), voda...

Železobetonová deska s výztuží v jednom směru

Zadání: Železobetonová deska s nosnou výztuží v jednom směru – návrh a umístění výztuže podle statického uspořádání. Desky křížem vyztužené – použití, princip výpočtu a vyztužení; hřibové desky. Deska je plošný rovinný prvek namáhaný...

ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY NAMÁHANÉ OHYBEM

– prvek se účinkem zatížení prohýbá -> vznik momentu a posouvacích sil – beton má nízkou pevnost v tahu za ohybu -> vznik trhlin na tažené straně – průřezy zůstávají rovinné, jenom se pootočí...

Jeřáby

Používají se ke zvedání, přemísťování a spouštění břemen ve svislém nebo vodorovném směru. Břemeno je uchyceno pomocí různých prostředků. Na nosné konstrukci jeřábu je uloženo pojížděcí zdvihací nebo pohybové zařízení. S jeřáby nesmí jezdit...

DRUHY BETONU

  druhy betonu podle vyztužení prostý a slabě vyztužený beton výztuž se nepodílí na přenášení sil železobeton – beton vyztužený ocelí, která přenáší vnitřní síly předpjatý beton – záměrně a nezávisle na zatížení vneseno...

Smyková výztuž trámu

16. smyková výztuž trámu – druhy smykové výztuže, návrh a posouzení. Určení posouvací síly na prostém nosníku, spojitém nosníku a konzole a) Smyková výztuž trámů  tvoří ji: 1. třmínky (vázaná smyková výztuž se...

Předpjatý beton

Zadání: Předpjatý beton – princip, průběh napětí v průřezu, druhy předpjatého betonu, umístění předpínací výztuže v podélném řezu, ztráty předpínací síly, postup provádění předpjatého betonu a jeho výhody.  Principem této konstrukce je, jako...

Opěrné zdi

->Opěrné zdi zachycují účinky zeminy nebo sypké látky, která je pod úhlem větším než je úhel přirozené sklonitosti použité zeminy (= úhel vnitřního tření).  Používají se:  gravitační zdi z nevyztuženého (prostého) betonu...

ZPRACOVÁNÍ SKLOVINY, POVRCHOVÉ ZUŠLECHŤOVÁNÍ

Zpracování pomocí sklářské píšťaly Tažení skloviny Mačkání, lisování skloviny – ruční, strojní, bezbrokové Mechanické opracování skla – broušení, rytí, omílání, lámání a sekání, pískování Chemické opracování skla – leptání, matování Tepelné opracování skla –...

Ohřev TUV

Teplá voda ze sluneční energie Sluneční energie je zdarma. Dokonce i v našich zeměpisných šířkách je možné efektivně využívat sluneční energii. Jestliže máte solární systém s vysoce účinnými kolektory a sladěnými systémovými komponenty, začne být pro vás hospodárné...