Rubrika: Strojírenství

Sekání

Sekáním dochází k oddělování tlustých třísek nebo k oddělování materiálu. Do materiálu vniká činná část sekáče (břit), který má tvar klínu. Úhel břitu sekáče se pohybuje kolem 55 až 60°. Na měkký materiál se používá břit...

Pilování

Při pilování dochází k oddělávání třísky vícebřitým nástrojem Ž pilníkem Sek pilníku je rozteč zubů (čím hladší má být opracovaná plocha, tím jemnější a hustší musí být zuby) Dokončovací operace pilování Ž hlazení Ubírání velké...

Spoje ocelových konstrukcí

E 44.83 normové označení desetina pevnosti materiálu v MPa zvláštní vlastnosti kovu vlastnosti obalu Spoje ocelových konstrukcí – spoje se provádí svařováním nebo šroubováním, popřípadě nýtováním – rozdělení podle únosnosti a tuhosti – druhy...

SPOJE PEROVÉ

perové spoje patří mezi spoje rozebíratelné. řadíme mezi spoje s tvarovým stykem, protože silové zatížení se přenáší přes boční plochy pera (tedy přes jeho tvar). drážky pro pera se frézují (v hřídeli) nebo obrážejí...

Závity

  funkční prvek šroubu a matice je tvořen profilem určitého tvaru, který je navinut kolem osy šroubu do šroubovice jsou normalizované   Z hlediska funkce dělíme závity na: spojovací – slouží ke spojení součástí...

Tváření

Tváření je technologické zpracování materiálů, při kterém působením vnějších sil dochází k požadované změně tvaru, rozměrů a vlastností polotovaru. Částice materiálu se pouze přemisťují, ale nedochází k porušení soudržnosti. Tvářené materiály musí mít dobrou tvárnost....

Základní vlastnosti technických materiálů

Rozdělení vlastností materiálu Charakteristika jednotlivých vlastností Základní druhy namáhání Technické materiály dělíme podle složení: Jejich vlastnosti pak dělíme takto:   Vlastnosti materiálu: Musíme znát především pro správnou volbu materiálu k výrobě součástek, strojů a přístrojů....

Soustružení

popis technologie hlavní a vedlejší řezný pohyb obráběné plochy druhy nástrojů materiály nástrojů upínání nástrojů a obrobků druhy soustruhů a jejich hlavní části. Charakteristika Jedná se o třískové obrábění jednobřitým nástrojem. Většinou se obrábějí...

Vyhrubovaní, vystružování a zahlubovaní

popis technologií – hlavní a vedlejší řezný pohyb, použití, případné pořadí použití technologií při výrobě otvorů druhy nástrojů, rozdíl mezi ručním a strojním výstružníkem, jakost (kvalita) vyhrubovaného a vystružovaného otvoru.   1.    Vyhrubování jedná se...

Ohýbání

Ohýbáním je materiál trvale deformován vnějšími silami pod různými úhly ohybu s menším, nebo větším zaoblením hran. K ohýbání používáme nástroje – ohýbadla, skládající se z ohybníku a ohybnice. Výrobkem je výlisek, ohybek.   Ohýbací nástroj  ...