Rubrika: Strojírenství

Stříhání

Charakteristika: Stříhání je beztřískové oddělování materiálu dvěma noži, které kmitají proti sobě a vnikají tak do materiálu. Ke stříhání materiálu používáme nůžky (ruční a strojní).   Můžeme stříhat: Ručně Strojně   Princip stříhání: Při...

Řezání kovů

Charakteristika Řezání kovů patří k třískovému dělení. Patří sem také vyřezávání úzkých drážek v obrobku. Řezaný materiál rozdělujeme mnohozubým nástrojem – pilou.   Druhy řezání: ruční – rámovou pilkou strojní – strojní pilou   Nástroje na...

Dopravníky

CHARAKTERISTIKA Slouží k plynulé dopravě surovin, polotovarů a hotových výrobků po vodorovné, svislé nebo šikmé dráze. Ulehčují a zrychlují práci při výrobě, montáži a skladování. Základní rozdělení dopravníků: Dopravníky s tažným prvkem Dopravníky bez tažného prvku...

Broušení

princip a podstata broušení základní rozdělení broušení, metody použití technologie nástroje, stroje bezpečnost práce při broušení Charakteristika: Je dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších a vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny...

Výroba oceli

Zadání: Ocel – výroba, zpracování, mechanické vlastnosti, zkoušky, struktura, svařitelnost ocelí, druhy ocelí používaných pro stavební konstrukce, označování ocelí podle ČSN EN. Hookův zákon a jeho aplikace. Výroba: – ze surového železa, ve vysokých...

Litiny

charakteristika litiny, výroba litiny, značení litiny dle ČSN, druhy litin a jejich charakteristika.     Charakteristika: Litiny jsou slitiny železa především s uhlíkem a dalšími prvky, kde množství uhlíku ve slitině přesahuje vždy hodnotu...

Stroje na dopravu plynných látek

Kompresory jsou stroje určené ke stlačování par a plynů.   Dělení podle způsobu zvyšování tlaku: Objemové – kde zvýšení tlaku probíhá zmenšováním objemu pracovního prostoru, v němž je stlačovaný plyn uzavřen.   Rychlostní –...

Koroze

charakteristika koroze druhy koroze příčiny koroze způsoby ochrany proti korozi Charakteristika: Koroze je samovolné, postupné narušení kovů či nekovových materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Nebo-li koroze, je samovolné vzájemné působení...

Svarové spoje

Svarový spoj je vytvářen za působení tepla nebo i tlaku většinou s použitím přídavného materiálu. Při svařování se spojuje základní i přídavný materiál v tekutém nebo těstovitém stavu. Přídavný materiál má stejné nebo podobné mechanické vlastnosti...

Fyzikální podstata procesu obrábění

Fyzikální podstatou obrábění je řezání, při kterém je oddělováno jisté množství materiálu, tzv. přídavek na obrábění, mechanickým účinkem nástroje, jehož řezná část má tvar klínu a je tvrdší než obráběný materiál.   Proces obrábění...