Rubrika: Strojírenství

Spoje klínové

vytváří rozebíratelné spojení dvou strojních součástí patří mezi spoje s tvarovým a silovým stykem slouží k přenosu krouticího momentu z hřídele na náboj, nebo k nastavení vzájemné polohy těchto částí, nebo k vymezení vůle...

Výroba surového železa

Surové železo: je slitina železa a uhlíku, ve které jsou i mangan, křemík, fosfor, síra a další prvky, obsahuje 3-4% uhlíku což způsobuje že není kujné, dá se jen odlévat   – surové železo...

Vrtání

charakteristika vrtání nástroje a stroje, druhy, druhy vrtáků a vrtaček popis a nákres šroubového vrtáku, způsoby upínání obrobků a upínání vrtáků, bezpečnost práce při vrtání. Charakteristika hlavní pohyb je otáčivý, vedlejší pohyb je posuvný,...

Potrubí a Armatury

Potrubím nazýváme soustavu trub, trubek a jejich příslušenství. Potrubí slouží k dopravě kapalin, plynů. Použití: Domácnost, zavlažování, petrochemický průmysl, plynovody a ropovody Armatury – Tvoří tzv. uzavírací, měřící, pojistné a pomocné přístroje vložené do potrubí....

Plošné měření a orýsování

Měření je porovnání velikosti rozměru určitého předmětů, vyjádřená v „mm“ nebo ve stupních   Druhy měření:           měření skutečných rozměru (posuvka) měření porovnáváním (kalibry) měření délkových rozměrů (pásma, ocelová měřítka) měření úhlů měření tvaru...

Příhradové vazníky

– je to soustava ocelových profilů, spojenými sváry, šrouby nebo nýty -hospodárné z hlediska spotřeby materiálu, výrobně však náročnější než plnostěnné vazníky TVARY NÁZVOSLOVÝ -pruty horního a dolního pásu -mezipásové pruty-svislice a diagonály -styčníky-trojné...

Neželezné kovy (těžké)

rozdělení neželezných kovů charakteristika neželezných kovů a těžkých neželezných kovů měď a její slitiny – vlastnosti a použití mědi, druhy slitin a jejich využití   Charakteristika   Někdy je nazýváme barevné kovy. Získáváme je...

Ocel

Je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,11 % uhlíku. Rozdělení oceli Podle množství přísadových látek: Nelegované Nízkolegované Vysoce legované Podle použití: – oceli ke tváření (oceli vhodné pro...

Spojovací součásti

Slouží ke spojení dvou, nebo více dílů. Jsou normalizovány.   Podle provedení dělíme spoje na: Rozebíratelné– při demontáži je lze bez poškození rozebrat a při montáži znovu složit. Nerozebíratelné – při demontáži se poškodí...

Odlévání

– je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se tavenina vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku Odlitek – Odlitek je buď hotový výrobek, nebo se...