Rubrika: Přírodní vědy VŠ a VOŠ

Technika pro sklizeň a úpravu suché biomasy pro energetické využití – slovensky

1           Biomasa Biomasa je organická hmota (substancia biologického pôvodu), ktorá zahrňuje rastlinnú a živočíšnu biomasu, vedľajšie organické produkty a odpady. V súčasnej dobe je biomasa najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie v Českej republike a okolitých štátoch Európskej únie s podielom okolo...

Stanovení některých hodnot v sušeném ovoci a jáhlech

Stanovení SO2 v potravinách – v sušeném ovoci   Princip SO2  +  I2  +  4H2O  =  SO42-  +  2I–  +  4H+   Odměrným standardizovaným roztokem jódu titrujeme SO2 buď přímo v okyseleném vzorku, nebo po destilaci...

Vývoj plochy pšenice v ČR

Zadání : Na základě studia statistické ročenky ČR sledujte vývoj plochy pšenice od roku 1980 do roku1999.Vybraný ukazatel charakterizujte pomocí řetězových a bazických indexů. Výsledky prezentujte graficky, tabulárně a slovně.   Vypracování : Tab.1. ...

Lesní hospodářství – současná struktura

STRUKTURA LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY Lesy v České republice (2,64O mil ha) se dělí dle formy vlastnictví na lesy soukromé – nejčastěji navrácené původním majitelům dále lesy státní  –  Lesům ČR patří v současnosti 1,25...

Živočišná výroba

Úvod Živočišná výroba je významnou součástí zemědělské výroby. V celosvětovém měřítku převažuje hodnota živočišné výroby nad rostlinnou. Tuto převahu vytvářejí především státy s rozvinutou tržní ekonomikou, tedy státy vyspělé, ve kterých je živočišná výroba vedoucím odvětvím...

Čistírna odpadních vod v Městci Králové

Tato čistička byla vybudována v roce 1984 a byla dokončena a plně v průběhu od roku 1987. Objem vody, která do čističky natéká je přibližně 700 m3 za den. Když prší, tak se objem vody 3x...

Protržená přehrada

„Poutníče postůj a vzpomeň této velké katastrofy, která se tu odehrála, uposlechni !“ Z památníku v obci Desná pod Protrženou přehradou  Protržená přehrada Po příkladu Liberce bylo také v Dolním Polubném (dnešní Desná III)...

Psychické poruchy – anglicky

Psychological disorders   Anxiety disorder – fear Panic disorder Sudden panic with no external reason, increased stress may lead to repeated attack Simple phobia Extremely fear of some thing – spiders, highs, blood Generalized...

Obezita – německy

Dick sein ist schwer … Die Beleibtheit und das Übergewicht wird in der letzten Zeit oft Epidemie des dritten Jahrtausend genannt. Man sagt, dass das Überfressen schon mehr Leute als alle Kriege zusammen getötet...