Rubrika: Humanitní vědy VŠ a VOŠ

Technika zatáčení na lyžích

Vývoj techniky zatáčení  Vývoj techniky zatáčení na lyžích v posledních zhruba čtyřiceti letech můžeme zjednodušeně charakterizovat jako vývoj od techniky rotačního nebo protirotačního „bloku“ k technice „rozdílné práce dolních končetin“ a následně ke carvingu, od oblouku...

Kreativní zvyšování výkonnosti

JAK KREATIVNĚ ZVYŠOVAT VÝKONNOST VE SPORU, O KTERÝ SE ZAJÍMÁM   1) Problém – Student není schopen provést z rozběhu přemet vpřed, dopadá do dřepu, nebo na záda.   2) Stanovení cíle – Student...

Teorie a didaktika odbíjené

Charakteristika odbíjené a její vývoj jako sportovní hry Současná odbíjená je sportem, který se především svým dnešním pojetím a razantní úpravou pravidel zásadně liší v období, jemuž vděčí za svůj vznik. Profesor W. G. Morgan...

Atletický trénink ve fotbale

Úvod Určitá analogie mezi atletickým a fotbalovým tréninkem je na první pohled více než zřejmá, jelikož hlavním způsobem lokomoce ve fotbale, podobně jako v jiných sportovních hrách, je běh, doplňkovým dále chůze či skok. Atletika...

Zdravotní tělesná výchova – kyfotické držení těla

Teoretická expozice  Vadné držení těla můžeme charakterizovat jako poruchu posturální funkce. Řadíme ji k funkčním poruchám hybného systému. Podle různých autorů je celá řada faktorů podílejících se na vzniku vadného držení těla. Mezi vnitřní faktory...

Fotbalový trénink a zdravotní potíže

SPORT: FOTBAL  V této práci bych rád vytyčil nejpodstatnější zdravotní problémy provázející sport, jenž provozuji, a chci alespoň nastínit, jak se jim dá předcházet. Mnoho zbytečných nepříjemností vychází z nedostatečného rozcvičení a jsou jimi...

Historie lyžování

Nejstaršími sporty jsou ty, které vznikly z životních potřeb člověka v boji o zlepšení životních podmínek a přežití. Šlo o činnosti, původně prováděné z kategorické nutnosti, celá tisíciletí před tím, než se staly radostí a potěšením. Jsou...

Honičky

Honička – podle celkového počtu cvičenců, honí dva až tři cvičenci najednou. Ostatní se mohou pohybovat pouze ve vymezeném území, které nesmí nikdo přešlápnout. Kdo dostane babu vypadává ze hry. Běh k neznámému cíli –...

Průběh hodiny tělesné výchovy

Hodina Tv zaměřená na nácvik vrhu koulí    1.Rozehřátí: Krátká pohybová hra – žáci utvoří čtyři družstva a v pomyslném čtverci zaujmou místa v rozích. Na určené povely obíhají po směru, nebo proti směru...

Fair-play a doping

Etika sportu se nejčastěji spojuje s pojmy fair-play a doping, která spolu úzce souvisí. Hrát fair-play je základním předpokladem sportovního zápolení, počínaje dodržováním pravidel, přes sportovní chování atd. Fair-play chování překračuje pravidla hry. Když vidíme...