Rubrika: Umění/hudba

TRADICE A SOUČASNOST ČESKÉHO SKLA A BIŽUTERIE

Století – zakládání prvních vsí Jablonec, Bzí, Olešnice, Železný Brod a jiné. Lesy Jizerských hor sloužily jako zdroj topiva pro sklářské pece. Prvními zakladateli byli Italové, kteří vyráběli okenní sklo. Století – řada vsí...

Kulturní památky a umělecké instituce Benešovska

Románský sloh: Hrad Týnec nad Sázavou hrad byl postaven v 11. století, původně byl dřevěný, později kamenný nejstarší památkou v Týnci je právě rotunda, která hradu náležela Gotika: Sázavský klášter v tomto klášteře se nejdéle udržela staroslověnština...

ETRUSKOVÉ

Dělení: 1 Období vzniku (zhruba polovina 8. století př. n. l. až do počátku 6. století př. n. l.) 2 Archaické období (od 6 století př. n. l. do poloviny 5. století př. n....

Obecné poučení o kultuře, galerie a muzea u nás a ve světě

Kultura a civilizace – kultura = vše co vytvoří člověk = výsledek lidské činnosti – umění, věda, technika, hospodářství, náboženství, politika – původní význam slova = působení člověka na přírodu(zemědělství) + výchova a vzdělávání...

Kultura pravěké Evropy

Pravěk – nejstarší a nejdelší období které trvá milióny let – začíná se vyvíjet člověk; člověk dnešního typu je starý asi 40 000 let – pravěk:  a) doba kamenná b) doba bronzová (měď+cín) c) doba...

Kultura starověkého Egypta

– povodí řeky Nil – severovýchodní Afrika – r. 3100 př.n.l. – poprvé sjednocen – několikrát dobyt (Peršané, Římané, Arabové, Alexandr Veliký) Architektura – zákl. stavební hmota byl kámen – žula, čedič, pískovec –...

Impresionismus v hudbě

souvislosti s výtvarným  a literárním uměním, charakteristika stylu, osobnosti a díla -impresionismus (původně s hanlivým nádechem) -obraz Clauda Moneta z roku 1872 Imprese: východ slunce Impresionismus ve výtvarném umění – imprese= dojem, vjem, otisk – nesnažili se...

Kultura starověké Mezopotámie

– Mezopotámie se nachází mezi řekami Eufrat a Tigris – Mezopotámie = meziříčí – říše od 3. tisíciletí: Sumerská říše Akadská říše Starobabylónská říše Asyrská říše Novobabylónská říše Perská říše   Architektura – hlavním...

Hudební klasicismus (2.polovina 18. století)

Osnova: -obecny historicko-společenský a kulturní kontext -srovnání s barokem     – melodicko- harmonické období (stejně jako baroko a rokoko) – uplatňuje se především harmonie (výrazná převaha akordů, akordických postupů a spojů a somezenou...

Melodické tóny

   tóny, které nejsou součástí akordu druhy: následný akordický tón je součástí znějícího akordu, následuje po některém jiném akordickém tónu jeho cílem není vytvoření harmonie, brž výstavba melodie střídavý tón střídá akordický tón horní...