Materiály do školy

Pobělohorská literatura

od bitvy na Bílé hoře roku 1620 „doba temna“ do Čech se dostává Baroko období končí přechodem Baroka v Osvícenství v pol. 18. stol 1627 – Obnovené zřízení zemské = rekatolizace Jezuité – nositelé...

Realismus v české a světové literatuře

realismus je umělecký směr 2. pol. 19. stol. z latinského realis = věcný, skutečný (od res = věc) na vývoj realismu měl velký vliv rozvoj přírodních a technických věd realismus líčí život, jaký doopravdy...

Vývoj písemnictví u nás do konce 14. století

od Velké Moravy (cca 833-907) po smrt Karla IV. (1378) počátek českého státu, formování křesťanství, různé jazyky, hrozilo roztříštění české vzdělanosti jazyková období 9. stol. staroslověnština 10.-13. stol. latina 13./14. vzmáhání češtiny Velká Morava...

Vznik a vývoj českého divadla do konce 19. století

divadlo obecně druh výkonného umění spočívající v hraní herců na jevišti před hledištěm Starověké Řecko první dramata – hráli dva herci, oba muži (i ženské role), použití masek, zásada tří jednot (Aristoteles) žánry –...

Česká literatura ve 2. pol. 19. stol.

1848 (konec NO) – 1895 (manifest České moderny) básnické skupiny májovců, ruchovců a lumírovců zasahuje zde i realismus 1848 – 1858 48 potlačena revoluce u nás => Báchův absolutismus publikoval pouze Karel Havlíček Borovský...

Česká oficiální próza v letech 1945 – 1989

oficiální literatura byla schvalována režimem budovatelské romány vychází ze sociálního realismu předvídatelný vývoj, zlý kapitalista, hodný dělník v 50. letech se začala hodně psát literatura historická nekonfliktní (nevadila komunistům) Jan Otčenášek novinář, psal budovatelské...