Rubrika: Ekonomické obory VŠ a VOŠ

Skořice

silice. Sbírat ji lze již ve třetím roce věku stromu, ale nejkvalitnější je ze stromů osmiletých a starších. První zmínky o skořici jsou již ze staré Číny před 4000 lety a byla používána hlavně...

OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Téma této práce mi bylo do této chvíle trošku vzdálené, proto bych chtěla trochu rozebrat tuto organizaci, zjistit jak dlouho působí, jaké má vlastně funkce a hlavně jaký má přínos pro Českou republiku. Organizace...

Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS)

Hospodářské společenství západoafrických států Economic Community of West African States (ECOWAS) Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Je regionální hospodářsko-politická organizace západoafrických zemí založená 28. května 1975.     Vznikla na základě...

Světová ekonomika: Rozpočet Evropské unie

1.      Rozpočet EU (struktura, cíle, stručná analýza). Regionální politika EU, strukturální fondy EU.   à Porovnání rozpočtů EU a národních rozpočtů jednotlivých členských zemí Rozpočet EU obsahuje méně peněžních prostředků než národní rozpočty, nefinancují...

Světová ekonomika: Maastrichtská smlouva

1.      Maastrichtská smlouva, její obsah a význam V procesu integrace, 90. léta – vyvrcholení – podepsání 2 smluv, pro zjednodušení se uvádí Maastrichtská smlouva, ale jsou to dva dokumenty, které začaly platit až od listopadu...

Příčiny současné hospodářské krize v Japonsku

Abychom se mohli k tomuto tématu vyjádřit, musíme alespoň stručně nahlédnout do  historie japonského hospodářství. Japonský hospodářský vzestup začíná přibližně v roce 1949 (vítězství komunismu  Číně), kdy Spojené státy, z obavy, že by se z Japonska mohl stát...

Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA)

Základní informace o Středoevropské dohodě o volném obchodu (CEFTA): Středoevropská dohoda o volném obchodu byla podepsána v prosinci 1992, v platnost vstoupila 1. března 1999. Současní členové: ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko....

Případová studie praxe strategického plánu Mikroregionu Krnovsko

Úvod   Strategie rozvoje mikroregionu je základní strategický dokument, který orientuje další rozvoj mikroregionu na vymezené období. [1] Hlavním cílem takového dokumentu by měl být návrh opatření pro podporu ekonomického asociálního rozvoje dané oblasti,...