Rubrika: Ekonomické obory VŠ a VOŠ

Řízení nákladů na vědu a výzkum

Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, řízení nákladů na vědu a výzkum je důležitou kategorií při zvyšování výkonnosti podnikatelského subjektu. Náklady na vědu a výzkum jsou často šířeji zahrnovány do marketingových nákladů společnosti, resp. jako technická...

Analýza formulace mise a vize společnosti Subterra, a. s.

Poslání – SUBTERRA, a.s.     Společnost SUBTERRA, a.s. se zabývá stavební činností. Jedná se o: dopravní stavby (dopravní tunely, výstavba a rekonstrukce železničních koridorů, …), podzemní stavby (sdružené kolektory městských inženýrských sítí, podzemní...

Inovační zdroje ve společnosti

Inovační zdroje ve společnosti Řízení efektivní inovační aktivity ve společnosti závisí na pochopení vztahu mezi personální politikou, infrastukturou společnosti, trhem a výrobním potenciálem. Bez příslušných zdrojů ve všech výše uvedených oblastech nemůže společnost efektivně...

Inovační strategie

Jestliže se společnosti chtějí zaměřit na sledování ekonomické efektivity inovačních změn, musí posilovat svůj interní znalostní potenciál s cílem vytvářet vysoký stupeň přidané hodnoty u svých produktů a služeb. V konečném důsledku se toto promítne do...

Plánování za současné horizonty

1.   Plánování za současné horizonty Výsledky výzkumů prokazují, že je jen velmi málo produktů, které nemohou být plánovány na 3 generace dopředu. Toto časové rozpětí bude kolísat v závislosti na typech produktů, kterými se společnost...

Ministrategie podniku NetCafé s.r.o.

Internet je nadnárodní počítačová síť, která poskytuje několik druhů služeb. V poslední době patří mezi nejvyhledávanější elektronická pošta a World Wide Web. Internet se stal na konci 20. století pro svou obsažnost, rychlost a snadný přístup...

Kooperace, koncentrace, specializace a kombinování podniků

V současné době probíhá v podnicích několik procesů, které by měly vést k jejich vyšší rentabilitě, vyšším ziskům apod. K těm nejdůležitějším patří právě kooperace, koncentrace, specializace a kombinování. Nejprogresivnější technicko-vědecký rozvoj a výrobní...