Rubrika: Právo

Právní úprava sociálního pojištění

Charakteristika největším veřejným příjmem vykazuje znaky účelovosti a ekvivalentnosti povinná platba (daňový charakter).   SP je uceleným, odděleným systémem, který zahrnuje jak příjmovou stranu (pojistné SP), tak i výdajovou stranu (sociální dávky).   Systém...

Právní úprava daně z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob upravuje ji zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů část I. – Daň z příjmů FO část III. – Společná ustanovení část IV. – Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů...

Zákonná úprava pracovních podmínek

Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele její délka nesmí překročit v 1 pracovní poměru 40 hodin týdně (u...

Zákonná úprava pracovních podmínek

Pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele její délka nesmí překročit v 1 pracovní poměru 40 hodin týdně (u...

Správní právo

6.1 Pojem a prameny správního práva Pojem Správní právo je souhrn právních norem o veřejné správě a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě Prameny Nejdůležitějšími prameny správního práva jsou Ústava České republiky,...

Právní úprava nepřímých daní

Nepřímé daně = daně ze spotřeby daně všeobecné DPH daně výběrové (selektivní) – předmět daně je vymezen jen na některé komodity spotřební ekologické   SPOTŘEBNÍ DAŇ Charakteristika: spotřební daně jsou historicky nejstarší daně mají...

Daň a její konstrukční prvky

Daně existují, protože stát musí hradit své výdaje (ministerstva, školství, zdravotnictví, infrastruktura, policie, obrana, kultura, …) a potřebuje rezervy pro horší časy   POJEM DAŇ Daň je povinná, zákonem uložená peněžní platby, která plyne...

Právní úprava majetkových daní

Daň z nemovitých věcí stará daň je příjmem do místního rozpočtu –    výhoda: majetek nelze stěhovat, je viditelný, obtížně zatajitelný 2 části: Daň z pozemku zemědělská půda – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé...

Právní úprava sociálního pojištění

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, CHARAKTERISTIKA Sociální pojištění je největším veřejným příjmem vykazuje znaky účelovosti vykazuje znaky ekvivalentnosti má daňový charakter povinná platby je uceleným, odděleným systémem, který zahrnuje jak příjmovou (pojistné SP), tak i výdajovou...

Rodinné právo

Pojem rodinné právo tvoří právní normy, které upravují: manželství vztahy mezi rodiči a dětmi vztahy mezi dalšími blízkými příbuznými vztahy při náhradní rodinné péči   Zásady Zásada solidarity = členové rodiny jsou povinni si...