Rubrika: Knihovnictví

Informační management

Informační společnost: = znalostní společnost, postindustriální společnost autor výrazu: Peter Drucker charakteristika inf. společnost = velké množství informací, na nichž závisí kvalita života, sociální změny a ekonomický rozvoj rozvoj inf. společnosti je ovlivněn rozvojem inf....

Problematika věcného zpracování lékařské a přírodovědné literatury

Přírodní vědy: vznik v 18. století nejstarší vědou je matematika zkoumají projevy živé a neživé přírody dělí se: hmota (fyzika, chemie), život (biologie, botanika, zoologie), člověk (anatomie, genetika, fyziologie), země (geologie, panteologie, mineralogie, meteorologie), vesmír (astronomie,...

Úloha informací v manažerském rozhodování

snižuje míru neurčitosti přináší něco nového, nový poznatek velkou úlohu hraje výpočetní technika Chybnost informace: 1. zastaralost objevují se nové informace vyvracející staré zastaralý počet obyvatel 2. chyba při komunikaci a zpracování informací nejčastěji z neověřených zdrojů...

Manažerské funkce

vlastnosti managera o znalost základních faktů; příslušné profesionální vzdělání; neustálá vnímavost k událostem; analytické schopnosti; schopnost řešit problémy; emocionální odolnost; činorodost; tvořivost (kreativita); ochota tvrdě pracovat; vytrvalost a odhodlanost; ochota riskovat; schopnost vzbuzovat nadšení; komunikační schopnost;...

Podniková kultura a komunikace

záleží na poloze firmy – národ (jiná pravidla, formy, nařízení, …) autoritativní X liberální firmy globalizace pozitiva: neomezený růst, příležitosti, homogenizace společnosti na bázi globálně nabízených produktů (stejně se oblékáme, jíme stejné věcí, …), boření státních...

Řízení informačních institucí

Specifika managementu v neziskových organizacích: neziskové organizace nejsou primárně zaměřeny na zisk a nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání mírou úspěchu je poptávka práce je závislá na grantech a přísunech peněz od sponzorů neziskové...

Próza mezi sv. válkami

Vladislav Vančura (1891 – 1942 popraven Němci) Vladislav Vančura usiloval o svébytnou jazykovou formu, mistrovství dosáhl ve vypravěčském umění. Narodil se u Opavy, mládí však prožil v Davli u Prahy a když vystudoval medicínu na...

Zdroje informací

Charakteristika věd: Společenské vědy zkoumají zákonitosti společností a lidského vědomí způsobují přeměny společenských vztahů a kulturních podmínek lidského života patří sem filozofie, sociologie, psychologie, politologie, kulturologie (= věda o kultuře; různá vymezení kultury; jednotlivé přístupy k ní...

Úloha informací v manažerském rozhodování

Informace: snižuje míru neurčitosti přináší něco nového, nový poznatek velkou úlohu hraje výpočetní technika Chybnost informace: 1. zastaralost objevují se nové informace vyvracející staré zastaralý počet obyvatel 2. chyba při komunikaci a zpracování informací nejčastěji z neověřených...

Úkoly knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých

Charakteristika dospělého čtenáře: nejpočetnější skupina v knihovnách znakem dospělosti je fyzická vyspělost pro vykonávání životní činnosti pro dosažení dospělosti byla stanovena věková hranice 18 let po stránce biologické je jedinec dospělejší dříve než po stránce společenské...