Rubrika: Knihovnictví

Informační etika

Vysvětlení pojmu informační etika: toto označení poprvé použil filozof Rafael Cappuro (1987) = je oblast morálky uplatňovaná při vzniku, šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání a využívání informací = soubor etických norem určený pro práci s informacemi, může...

Sociální komunikace

Rétorika věda zabývající se projevem objevuje se již v antice nejvýznamnější osoba: Aristoteles – chtěl, aby mluvčí v projevu používal 3 druhy důkazů: logické, emocionální, výzva na základě mluvčího Obecné zásady komunikace: komunikace je specifická forma interakce – přenos...

Četba dětí předškolního věku. Práce s nimi v knihovnách

zahrnuje období od prenatálního vývoje přes nemluvně, batole až po předškolní věk (těhotenství – 6 let) prenatální vývoj a nemluvně ( – 9 měsíců – 1 rok) psychologie se snaží utvářet již v ranném věku = i v těhotenství způsobem života matky a...

Psychologie čtenářů, vývoj čtenářských zájmů

Psychologie v polovině 19. stol. se odštěpila od filozofie zabývá se psychickými jevy jako je prožívání citů, poznání = vnitřní proces, který se na venek projevuje chováním, pohyby a řečí dělí se: obecná psychologie – studuje zákonitosti...

Úkoly knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých

Charakteristika dospělého čtenáře: nejpočetnější skupina v knihovnách znakem dospělosti je fyzická vyspělost pro vykonávání životní činnosti pro dosažení dospělosti byla stanovena věková hranice 18 let po stránce biologické je jedinec dospělejší dříve než po stránce společenské...

Technologie informačního průmyslu

Informační průmysl (vznik po 2. sv. válce) zabývá se získáváním, zpracováváním a zpřístupňováním in­f. opírá se o teorii informace (přenos, kódování a měření inf.) je to hospodářské odvětví, do kterého patří kromě HW a SW i periferní zařízení, zařízení...

Automatizované knihovnické a informační systémy

utomatizace = zavádění PC do systému knihoven (práci na PC řídí knihovník) – ulehčení rutinních prací, pokrok v úrovni poskytovaných služeb, zlevnění provozu knihovny, snadnější přístup čtenářů k informacím, … nástup v 70. letech  sálové počítače (sálový počítač dokázal...

Reprografické služby v knihovnách

Reprografie (z řečtiny – repros = opakovat, grafain = psát) = vytváření opakovaného písemného sdělení nejstarší reprografická metoda: kymografie (= reprografie založená na kyanidech, je to jedovaté > už se to nepoužívá) Jednotlivé metody reprografie diazografie...