Materiály do školy

Canada

population: 33 mil. official languages: English, French (11 Native Canadian languages) capital: Ottawa in Ontario major cities: Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver 10 provinces and 3 territories independence since 1867 (Canada Day, 1 July) when...

Family, my family & my house

How can you define the family? What does family provide its members with? What are some family units / structures and what needs does the family fulfil? What role do some specialized institutions play?...

USA: United States of America

population: 293 mil. capital: Washington, D.C. largest city: New York (8 mil.) constitutional republic, federation 50 states and a federal district (Washington, D.C.) Geography and population area: 9,6 mil. sq km (4th largest after...

European Union

organization of countries economic integration and cooperation among its members foreign policy, security and defence, judicial matters headquarters are in Brussels, Belgium established on November 1, 1993 Coal and steel community – 1951 European...

English literature

brief introduction one of the oldest literature in the world oldest litery monument of the Anglo-Saxon period is legend about Beowulf (8th century) oldest English writer is John Wiclife (he criticized Pope and Church)...

The Czech Republic

Intro: Total area: 78,866 sq km Population: 10 million Capital: Prague Currency: Czech crown The Czech Republic is known for its fine crystal and beer. The Czechs enjoy a high standard of living compared...

Účetní závěrka

Závěrka je konečným obdobím účetnictví a představuje sestavení účetních výkazů. Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty. Povinnost účetní závěrky a druhy závěrek...

Účetní uzávěrka

Uzávěrka-spočívá v uzavření účtů a zjištění VH a vypočítání daně z příjmů. Závěrka- vyhotovení účetních výkazů. Ze zákona o účetnictví vyplývá podnikatelským subjektům povinnost sestavit roční účetní uzávěrku a závěrku. Tyto souhrnné informace charakterizují hospodářskou situaci...

Pasiva

Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: a)      z hlediska konkrétního druhu majetku, s nimž podnik hospodaří b)      z hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen Majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančním zdrojů...

Aktiva

Majetek a jeho členění: a)         Dlouhodobý = fixní = stálý: –    Hmotný –    Nehmotný –    Finanční b)      Oběžní = krátkodobý: –    Zásoby –    Finanční majetek –    Pohledávky + charakteristika DM 1        Nemění svoji...