Rubrika: Finanční oblast VŠ a VOŠ

Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy

Finanční analýza a plán – POT 1   Uveďte skupiny majetku a zdrojů jeho financování, jak jsou definovány v rozvaze (v plném rozsahu).   Majetek v rozvaze představují aktiva: Stálá aktiva          – dlouhodobý nehmotný majetek –...

Peníze: základní pojmy

Obecně lze říci, že peníze představují jakékoliv aktivum, které je běžně přijímáno jako prostředek směny či platby. Je to soubor vztahů, které vznikají a rozvíjejí se pří získávání, rozdělování, přerozdělování a užití peněžních prostředků....

Vznik a řízení finančních rizik

Každý podnik se může dostat do vážných finančních potíží, které se mohou vystupňovat až ve finanční krizi či úpadek společnosti. Aby se těmto problémům předešlo, je nejlepší obranou udržování finančního zdraví podniku. Je-li však...

Časová hodnota peněz

Časová hodnota peněz Úrokový počet Úvěr je dočasné poskytnutí peněz nebo zboží se stanovenou splatností Úrok je částka placení za poskytnutý úvěr Úroková míra v % vyjadřuje kolik je třeba zaplatit za úvěr ve...

Náhodný diskontní faktor – esej

Úkol: co se rozumí pod pojmem náhodný diskontní faktor, a jak byste ho vyjádřili!   Na trzích dochází k obchodování s aktivy, tím i ke změně jejich majitelů a vzájemnému oceńování. Výslednou realizovanou cenu pak můžeme...

Příklad na úročení

Příklad: Podnik se rozhodl pořádat banku o poskytnutí 1/2 kontokorentního úvěru přičemž dohodnutý úvěrový rámec činí 40 000,- Kč.Banka na jeho žádost přistoupila a to za následujících podmínek:   Úroky z čerpaného úvěru činí 17%,...

Aktuální problémy daňové soustavy ČR – esej

Daně, daně, daně.. Neustále každého z nás pronásleduje jejich zvyšování v poslední době. Tu se zvedne DPH, tu spotřební daň a nejinak tomu bude i nadále.. Proč je tomu tak? V jakém stavu je daňový systém České republiky?...

Darovací daň

V naší daňové soustavě jsou vedle daní důchodového typu, tj. daně z příjmu, také daně majetkové – tj. daně silniční, daň z nemovitostí a daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. U všech těchto daní došlo...

Výpočet měsíčních záloh pro závislou činnost

Daňové pásmo   sazba daně u F.O. pro výpočet měsíčních záloh pro závislou činnost   Zdanitelná mzda Záloha v Kč OD DO Daň Ze zdanitelné mzdy přesahující 1 0,- 9.100,- 15 % ——————– 2...