Rubrika: Základy společenských věd

Závazkové právo

Závazek – lze chápat ve dvou rovinách: Občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Povinnost, která vyplívá z tohoto vztahu. Vznik závazků:1) Smlouvou I. Základní zásady smluvních vztahů: Zásada smluvní rovnosti – spočívá v tom, že všechny strany jsou...

Základní předpoklady vzniku filozofie

Základní předpoklady vzniku filozofie. Vztah filozofie a vědy, filozofie a mýtu, filozofie a náboženství. Filozofie je soustava kritického uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, lidské kladení otázek po základu, smyslu porozumění a...

Dělba moci v ČR ( zákonodárná moc, výkonná, soudní m.)

Dělba moci  je  uspořádání politického systému (založené na myšlenkách Charlese Montesquieua (1689–1755), Johna Locka (1632–1704) a Jamese Madisona (1723–1801)), podle které mají být tři součásti státní moci – moc zákonodárná, moc výkonná a moc...

NÁBOŽENSTVÍ

Náboženství označuje projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci. V různých podobách je součástí kultury. Náboženství je pro člověka cestou, jak pochopit vesmír a svou existenci, a také způsobem, jak dát životu cíl a význam a...

STŘEDOVĚKÁ KŘESŤANSKÁ A RENESANČNÍ FILOZOFIE

STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE Doba temna Vzniká křesťanství, vše se mu podřizuje Víra v jediného boha Teologie – nauka o bohu Ctnosti: pokora, víra, boží spravedlnost, askeze a láska 2 období: Období patristiky Období scholastiky   PATRISTIKA...

SOCIOLOGIE

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ………………………………………………………………………………………………………1 ZÁKLADY SOCIOLOGIE ……………………………………………………………………………………………………………………..1 FUNKCE SOCIOLOGIE ………………………………………………………………………………………………………………………..1 PARADIGMATA SOCIOLOGIE ……………………………………………………………………………………………………………..2 DĚJINY SOCIOLOGIE ……………………………………………………………………………………………………………………..3 OBDOBÍ VELKÝCH TEORIÍ ………………………………………………………………………………………………………………….3 OBDOBÍ VELKÝCH VÝZKUMŮ …………………………………………………………………………………………………………….4 OBDOBÍ VELKÉHO HLEDÁNÍ ……………………………………………………………………………………………………………..4 METODY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU ……………………………………………………………………………………4 TECHNIKY SBĚRU DAT...

NOVOVĚKÁ FILOZOFIE

(od 17. – 19. století) Je spojena s rozpadem středověkého feudalismu, s nástupem renesance a vznikem nových společenských vrstev Zabývá se poznáním, jak nejlépe poznávat, jak dojít k pravdě Racionalismus – důraz na rozum, hlavní a samostatný...

Postmoderní filosofie

– v současném světě se čím dál hůř orientujeme a snažíme se nalézt nějaký pevný bod, neboť staré odpovědi nás již neuspokojují a nové, obecně platné hodnoty lze zase těžko nalézt, takže hlavním motivem...

Právní vztahy

– objasnění pojmu právní vztahy, účastníci právních vztahů Právní vztahy = vztahy, které jsou upraveny právními normami – na rozdíl od morálních poskytují právní jistotu, jsou právně vymahatelné a postihnutelné – obsahují tři základní...

Společenské vědy – Lidská práva

LIDSKÁ PRÁVA   Vychází z našeho lidství a měl by je mít každý člověk na celém světě Lidská práva by měla být všeobecná a univerzální ČR dodržuje lidská práva Lidská práva jsou například: Právo na...