Rubrika: Pedagogika

Rodina a její význam v životě jedince

Rodina – je společenství lidí spojené manželstvím, pokrevním svazkem nebo adopcí – spojuje je též odpovědnost, vzájemná pomoc a city   Historie se změnami společnosti se mění charakter rodiny, její uspořádání a poslání od...

Jan Amos Komenský ( 28.3.1592 – 15.11.1670 )

Vynikající český myslitel, poslední biskup Jednoty bratrské, teolog a pedagog Svým dílem položil základy novodobé pedagogiky, i ve světové literatuře je nejčastěji citovaným pedagogem, jehož odkazem se zabývá vědecká disciplína komeniologie   – narodil...

Pedagogika volného času  

Specifickými obory pedagogiky jsou teorie výchovy mimo vyučování, která zkoumá zákonitost výchovy mimo vyučování; a pedagogika volného času, která zkoumá výchovu člověka pro volný čas a ve volném čase.   Čas v životě člověka můžeme...

Reformní hnutí ve světě a u nás

Reformní pedagogika / Nová výchova/ – konec 19.stol.,poč.20.stol. Pojem: snaha o změnu ve výchově a vzdělávání Vzniká jako kritika poměrů kulturních, společenských, školských.Kritika dosavadního způsobu výchovy. Snaha o větší volnost /L.N.Tolstoj/ a přirozenost /J.J.Rousseau/,...

Předškolní výchova  

Současná vzdělávací politika v ČR vychází z přesvědčení, že člověk by měl mít zájem na svém vzdělání, které mu umožňuje dokonalejší interakci se světem. Za důležitý prvopočátek je považováno předškolní vzdělávání. První roky života mají klíčový...

ZÁKLADY DIDAKTIKY. VYUČOVÁNÍ, PG ZÁSADY, TYPY VÝUKY.

Teorie edukace – procesy, formy a prostředky vyučování Název pochází z řeckého slova “didaktikus” Odehrává se všude, kde proces vyučování probíhá Zabývá se: KURIKULA Prostředek realizace hlavních vzdělávacích úkolů moderní školy Realizace celé školské...

Pedagogika

věda o výchově, která zkoumá zákonitosti vývoje člověka ve všech obdobích jeho života, zkoumá výchovu jako záměrnou formativní činnost, její vývoj, zákonitosti, strukturu, hledá všeobecně platné poučky, zákonitosti vzniká jako obor v 17. století...

PG VÝZKUM A JEHO METODY

Úvod Metoda = cesta k cíli Předmět pedagogického výzkumu: Zkoumání různých pedagogických jevů Člověk, učitel, žák v pedagogickém procesu Pravidla během výzkumu: Zkoumaný proces je proměnlivý Výsledek nelze brát jako platný vzorec Výsledek je pravděpodobný Provádění...