Rubrika: Filosofie

Pozitivismus, fenomenologie a pragmatismus

1) POZITIVISMUS – jedním z nejrozšířenějších směrů současné filozofie, typický především pro anglosaské země – jeden z nejvlivnějších směrů filozofie 19. a 20.století, pokusil se o to, aby se stal filozofií moderní vědy –...

Novověká etika

-naše současné etické myšlení ovlivňují nejrůznější moderní koncepce -od antiky se udržuje hedonistická etika ? touha po uspokojení pozitivních pocitů, snaha vyhnout se negativním je brána jako nejvyšší mravní hodnota; dnešní podobou této etiky...

Německá klasická filosofie

Immanuel Kant – narozen roku 1724 v Královci (dnes Kalingrad), vystudoval filosofii, matematiku a teologii, od roku 1755 přednáší jako docent, později profesor logiku a metafyziku na univerzitě v Královci, tam i umírá roku...

Klasická řecká filosofie

SOFISTÉ= učitelé moudrosti, zakl. logiky -jako 1. obrátili zájem na člo., ne na vznik světa a pralátku -zakl. kl. řec. fil. školy -současníci Sokrata, ovlivněni -chodili od města k městu, nechávali si platit za...

Iracionalistické koncepce

– z lat. slova irrationalis: nerozumný, protirozumový – to, co nelze pochopit rozumem a logickým myšlením – od 19. stol. používané označení postojů, orientací a filozofických směrů, jejichž podstatu tvoří odmítání nároků rozumu jako...

Immanuel Kant a jeho klasická filozofie novověku

Immanuel Kant a jeho klasická filozofie novověku  22. 4. 1724  12. 2. 1804 Narodil se v pruském městě Královci na pobřeží Baltu (dnešní ruský Kaliningrad) a tady také strávil celý svůj život....

Helénistická filosofie : skepse, epikurejci, stoia a kynici

– období od konce 4. stol.př. Kr. až do r. 529 (císař Justinián uzavřel antické filosofické školy) – Helénistická filosofie vychází z řecké kultury – vzdělanecký jazyk řečtina, celkově však dochází k jakémusi sjednocení,...

Helénistická filosofie

-od 322 BC (smrt A. Makedonského) do 529 AD(zavření všech řím. škol Justiniánem) -období úpadku filosofie -myšlenky Platóna a Aristotela jsou pouze rozvíjeny, upravovány,.. -většina jsou eklektici -několik názorových směrů EPIKUREISMUS -myšlenkové hnutí, filosofická...