Rubrika: Filosofie

Středověká arabská a židovská filosofie

Arabská filosofie Příčiny Poté, co Mohammed (571-632 n.l.) sjednotil poslední arabské kmeny, které vyznávaly původní způsob života, vznikla říše, do níž v době jejího vrcholu patřilo území od Španělska po Turkmenistán. Arabové vytvořili ?směs...

Renesanční filosofie: společenské koncepce a filosofie přírody

V renesanci dochází k uvolňování poměrů, slábne moc církve, začíná relativní svoboda smýšlení a názorů, ale stále dochází i k ostrým názorovým střetům mnohdy končícím smrtí (Bruno ?). Nastává také sociální zmatek vyžadující hledání...

Řecké filosofické myšlení před Sókratem

HÉRAKLEITOS Z EFESU (asi 540-480 př.Kr) své myšlenky vyložil v pojednání ?O přírodě? (zachovalo se asi 130 zlomků) myšlenka věčného pohybu: všímal si neustálé proměnlivosti Ţ nic není stálé, vše je ve věčném koloběhu,...

Psychologie jako věda & Základy filosofie

PSYCHOLOGIE – věda o chování a prožívání, věda o duši. Předvědecká psychologie se rozvíjela v rámci filosofie už od starověku, kdy byla brána jako substance oživující tělo:  Sokratés – člověk se má starat...

Psychologické směry a přístupy & Mýtus náboženství a filosofie

A :: Hlavní směry výkladu lidské psychiky: významné psychologické školy a přístupy (duše, experimentální psychologie, reflexologie, behaviorismus, gestaltismus, kognitivismus, psychoanalýza, humanistická psychologie, transpersonální psychologie, Aurelius Augustinus, W. Wundt, J. B. Watson, W. Köhler, S....

Problém poznání a myšlení v novověké filosofii: racionalismus

RACIONALISMUS- filozofický směr považující za jediný nebo rozhodující zdroj poznání rozum INDUKCE- myšlenkový postup umožňující z pozorování jednotlivých faktů vyvodit existenci obecných zákonitostí, závěr nemá jednoznačnou hodnotu pravdivosti- záleží především na rozsahu pozorování, metoda...

Problém poznání a myšlení v novověké filosofii: empirismus

INDUKCE- myšlenkový postup umožňující z pozorování jednotlivých faktů vyvodit existenci obecných zákonitostí, závěr nemá jednoznačnou hodnotu pravdivosti – záleží především na rozsahu pozorování, metoda indukce byla do filozofie zavedena F. Baconem DEDUKCE- odvození tvrzení...

Předsókratovská filosofie

1)Milétská škola – 1. fil. škola v dějinách, 6. st. BC – Thálés +Anaximandros, Anaximénés (jeho žáci) – arché=pralátka ,živoucí(zoe) hmota(hýlé) ze které je vše vytvořeno, má vl. vůli, různé formy, mění se, každý...