Rubrika: Filosofie

Postmoderní filosofie

termín postmoderna se nejprve objevil v architektuře ve filozofii se stalo mezním dílem „Postmoderní situace“ od Jean – Francois Lyotarda – hl. myšlenka – všechny tradiční prostředky k uchopení zkušenost se vyčerpali, nutno použít nové „post“ = distance od moderního...

Friedrich Wilhelm Schelling

představitel německé klasické filosofie vrcholný představitel německého romantismu ve svém díle navazuje na Spinozu, Kanta a Fichteho jeho filosofie vychází z pantheismu, přírodu považuje za jediný ohromný živoucí organismus dílo: Ideje k filosofii přírody, Systém transcendentálního...

Filosofie ve středověku, scholastika, sv. Tomáš Akvinský

SCHOLASTIKA hlavní směr ve vývoji filozofie feudální společnosti v 9. – 15. století uplatňovala se ve středověkých církevních školách, od 12. století i na univerzitách základními tématy – vyrovnat se nově s antickým dědictvím, přesunout těžiště z novoplatónismu na aristotelskou filozofii, rozumově...

Zrod západního myšlení: Řecká přírodní filosofie

Základní periodizace antické (řecké) filosofie: 1) Přírodní předsókratovská, hylozoistická filosofie (6.- 4.stol. př.n.l.) hlavní témata: kosmos a hledání arché. 2 Klasická (atická) , vrchol řecké filosofie ? vytvořeny základy většiny filosofických oborů, vznik filosofických...

Vrchol antické filosofie: Platón a Aristoteles

PLATÓN (427-347 př.n.l.) – narodil se v jedné z předních athénských aristokratických rodin, seznámení se Sókratem ho přivedlo k vážnému studiu filozofie – když bylo Platónovi 29 let, musel Sókratés vypít pohár jedu, Platón...

Středověká latinská filosofie: Patristika a scholastika

Druhé období slučování křesťanství s antickými filosofickými názory, formulace základních náboženských názorů. 1. Patristika – 1.-8. stol., název od pater ? otec; činnost ?církevních otců? = prvních teologů – 1.-2. stol. převládá apologetika =...

Středověká filosofie

-hl. otázky- člověk a bůh, náboženské (křesťanské otázky) 1.patristika (od života Ježíše- cca 27-8.st.) ?odvozeno od Patres=otcové, učení sv. otců (zakl. křesť.myslitelé); ustanovení církve, formování dogmat, vztahů 2.scholastika (8.-15.st.)- vyřešena ot. člo. a boha,...