Rubrika: Filosofie

Filosofie klasického období

vznik většiny fil. oborů filozofické zkoumání se zaměřuje na problém člověka a jeho život v polis (politické změny jaké?) Sofisté 5. stol. BC nastolení demokracie vznik nových orgánů a institucí, np. lidové shromáždění, porotní...

Filosofie

-filein=mít rád +sófia=moudrost -abstraktní věda, hledá životní cesty, hodnoty, koncepce -z ní vychází společenské i jiné vědy -zdroje:1)údiv-čl. se diví,že je vše jinak, než si myslel 2)pochybování(skepse)-čl. zpochybňuje podstatu věcí 3)úzkost, nejistota -řešení:1)únik-prchám a...

Středověká filosofie a její hlavní problémy

Počátky filozofie středověku Počátky patristiky již v 1. století n. l. Vzdělanost se přesouvá do Alexandrie Eklekticismus (z řec. ek-lektos, vybraný) = proud, který do sebe pojímá mnoho filozofických systémů; vybírají si z učení to, co se...

Novověký racionalismus, empirismus a jejich kritika

Filosofie etymologický výklad – filein (milovat) + sofia (moudrost) její kolébkou je Řecko poprvé toto slovo použil Pythagoras poprvé se objevuje v 7. – 6. století př. n. l. určitý postoj ke světu – jsou...

Filosofie (etika, estetika, filosofie člověka)

Etika -etika –  ethos (zvyk, obyčej), filosofická disciplína, která se zabývá morálkou (vysvětluje, kritizuje, obhajuje) –morálka – mos (mrav, zvyk, obyčej), morálkou se myslí určitou kulturou sdílený souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů, pravidel...

Filosofie klasického Řecka a Říma

Tato doba – vytvořeny základy většiny filozofických oborů Zkoumání – problém člověka a jeho život ve svobodném státě  Sofisté = učitelé moudrosti, potulní učitelé, kříženci politiků a filosofů chtěli občany vychovat k politické uvědomělosti (aby...

Filosofie (filosofie společnosti, dějin a náboženství)

Filosofie společnosti moc a právo -pro současné pojetí demokracie je důležité nejenom to, že lidé volí své zástupce, ale také to, že demokratické státy uznávají základní práva všech jednotlivců -historie lidských práv: středověk –...