Rubrika: Zeměpis

Regionální geografie Německa a Alpských zemí

Geografická poloha a vymezení regionu Vznik– stř. Evropa 1- hory  při Variském vrásnění, J 3- hory při Alpsko-himalájském vrásnění (Alpy) Vymezení regionu– stř. Evropa, Alpy Státy– Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Slovinsko Charakteristika přírodních podmínek Podnebí–...

Přírodní podmínky České republiky

Poloha a rozloha Matematickogeografická poloha– 78 864 km², od S na J 276 km, od Z na V 493- 50° a 15° se protínají v Kouřimi -nejvíce na S- Šluknov, obec Lobendava; nejvíce na Z- Aš, obec Krásná...

CANADA

Canada si the second largest country in the world.  Around  900 000 sq kilometre is  covered with rivers and lakes including the great Lakes. Canada has also the longest coasline. Canada occupies the whole...

Zemědělství České republiky

Zemědělství:     – je nedílnou součástí hospodářství –  podíl na HDP se snížil (i na zaměstnanosti) od roku 80 okolo 5% – půda tvoří 55% plochy státu (+,- 40 000 km) – zemědělské půdy ubývá na...

OBSLUŽNÁ SFÉRA, JEJÍ FUNKCE A SLOŽKY

VYMEZENÍ SEKTORU SLUŽEB: sféra služeb tvoří nevýrobní složku hospodářství činnost spojená s dopravou osob (nákladní doprava se do terciární sféry neřadí), obchodem, financemi, veřejnou správou, zdravotnictvím, výchovou a vzděláváním, s trávením volného času, s vědou a výzkumem...

Vodstvo na Zemi

Rozdělení zásob vody Povrchové toky – potoky, řeky  Þ říční síť – hlavní toky, přítoky Pramen – místo vzniku řeky ( podzemní voda, jezero, ledovec, močál) Ústí – místo, kde vodní tok vtéká do...