Rubrika: Psychologie

Psychologie IV. (základy sociální psychologie)

Předmět sociální psychologie -sociální psychologie se pokouší vysvětlit chování, prožívání a zkušenosti jednotlivce ve společnosti, jaký vliv na něj mají ostatní, snaží se poznat zákonitosti  dění ve skupinách -člověk je animal sociale- tvor společenský,...

Psychologie (základy psychologie osobnosti)

Pojem osobnosti -osobnost je člověk jako psychologický celek a tento celek má svou zákonitou stavbu (strukturu) -psychologie osobnosti hledá vlastnosti, ve kterých se lidé liší, tyto vlastnosti dále zkoumá -lidská psychika se brání tomu,...

Psychologie (základy obecné psychologie)

Vnímání (=percepce) -je základní kognitivní (poznávací) proces, který nám umožňuje být v kontaktu s okolním světem i se sebou a účelně jednat -je to proces příjmu, výběru a zpracování informací –vjem – psychický obraz objektu existujícího...

Psychické procesy a dynamika osobnosti

Psychické jevy funkce mozku, zformovaly se vlivem společnosti umožňují aktivní působení na prostředí tvoří složitý, vzájemně propojený systém, působí v jednotě ve vývoji jedince se mění vykazují variabilitu psychické procesy poznávací – vnímání, představy, fantazie,...

Základní psychické jevy

psychické vlastnosti, procesy, stavy, disposice vzájemně se prolínají a spojují jako celky, které se projevují v lidské osobnosti jsou základním pojmem psychologie jsou funkcí mozku zformovala je společnost působí v činnostech i na činnosti mění se v průběhu...

Základní otázky speciální pedagogiky

Speciální pedagogika jako věda Speciální pedagogika – je dílčí pedagogická disciplína (obor), velmi moderní a velmi rychle se rozvíjející. Na VŠ je spec. ped. samostatný obor. Uplatnění spec. pracovníků je velmi široké. zabývá se výchovou...