Rubrika: Psychologie

Stratifikace společnosti

® Sociální nerovnost stratus= vrstva…..stratifikace= rozvrstvení   Politická rovnost= fungování právního státu® zákony přijmuty Demografické rozvrstvení– různá kritéria vzdělání, věk, profese, orientace, zájmů, majetek   Sociologie: …I) historické hledisko 1) kasta – dědičnost odlišný...

Sociální psychologie

teoretická disciplína jedinec v rámci sociálních vztahů vznik na počátku 20. století vliv jedince na sociální prostředí + jak prostředí působí na jedince     Základní pojmy: Interakce= vzájemné působení, ovlivňování Komunikace= vzájemná výměna informací…...

Sigmund Freud

Narodil se v Příboře na Moravě dne 6 května 1856. V sedmnácti letech ukončil střední školu a pod vlivem Goethovy básně „Příroda“ – se rozhodl zprvu věnovat vědě.Pro vídeňského žida bylo však studium „čisté“...

Determinace lidské psychiky= určení

A/ biologická B/ sociální   A/ Biologická determinace   Nervový systém   1/ centrální= mozek + mícha 2/ periferní ( nervy vystupují z CNS) a/  aferentní= nervy ze senzorických receptorů do mozku = čidlo příjmu...

Příroda a společnost z psychologického hlediska

zoonpolitikon= označení pro člověka.. Aristoteles politikon= společenský   Okolnosti vydělení   člověka z přírody: pracovní činnost–  cílená, záměrná systematická činnost : komunikace ( vztah vzájemné spolupráce) ® vychází z předchozích zkušeností     A) vliv přírody...

Obecná psychologie

 = zkoumá obecné zákonitosti fungování lidské psychiky   Předmět: psychické jevy A/ psychické procesy– trvají krátkodobě (vteřiny) 1/ kognitivní procesy= smyslové= poznávací ( vnímání, myšlení, představy ) 2/ paměťové- Ebinghaus 3/ motivační= emoce+ vůle...

Kultura v psychologii

Antropologický pohled vše,co odlišuje člověka od zvířete nedostatky ( instinkty, reflexy)¨nahrazeny kulturou…GEHLEN    HERDER– každý národ má svou historickou úlohu kultura je adaptace na přírodu Slované tzv. „ holubičí národ“ specifické uspokojování potřeb  ...

BIOLOGICKÁ DETERMINACE LIDSKÉ PSYCHIKY

-determinace – určení podstatných znaků -nervová soustava – zdroj aktivity, potřeba kontaktu s vnějším prostředím -CNS – nejvyšší regulační zařízení organismu, koordinuje funkce, zajišťuje, aby orgány fungovali jednotlivě, ale i jako celek -reflex – biologicky...

Struktura osobnosti

-struktura osobnosti= psychologické vlastnosti -zákl. prvky: 1)schopnosti- psychické vlastnosti umožňující naučit se činnostem a vykovávat je 2)temperament- soustava vlastností projevujících se způsobem reagování v určitých situacích charakteristickým způsobem 3)rysy osobnosti- psychologické vlastnosti, projevují se...

Psychologie osobnosti

Osobnost – v každý člověk, na světě nejsou 2 různí lidé, každý je neopakovatelný jedinec (liší se zájmy, chováním, schopnostmi) – souhrn duševních i tělesných vlastností vrozených i získaných => projevuje se chováním, jednáním,...