Rubrika: Obchodní akademie

Marketingový mix

– Je jedním ze základních nástrojů marketingu, pomáhá nám rozčlenit na co se zaměřit při tvorbě marketingového plánu – Prvky: – Výrobek – Cena – Propagace – Distribuce   Výrobek   – Je to...

Výběr a rozmísťování pracovníků

– Představuje proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů a které ovlivňuje výkonnost zaměstnanců i organizace – Manager uskutečňuje cíle podniku prostřednictvím svých spolupracovníků – Managerská práce je závislá na lidských zdrojích,...

DPH

– Je to nepřímá univerzální daň – Zdaňuje se spotřeba – Je skryta v ceně zboží – Zaokrouhluje se matematicky   – DPH vybírají: – Finanční úřady v tuzemsku a při obchodech v rámci EU – Celní...

Distribuce výrobků

– Je souhrn všech činností, které zpřístupňují výrobky všem zákazníkům prostřednictvím distribučních kanálů – Na začátku je výrobce a na konci zákazník   – Prodejní cesta: – Souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím...

Komunikace a stimulace prodeje

– Podnik potřebuje se zákazníkem komunikovat = informovat ho o vzniku výrobku, vlastnostech a ceně – Podnik komunikuje nejen se spotřebitelem, ale také se svými dodavateli, odběrateli, úřady a širokou veřejností – Komunikace dělá...

Pojišťovnictví

– Každodenní život firem a jednotlivců je spojen s řadou rizik, lidé se chtějí proti rizikům chránit – Pojišťovnictví řeší minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka – Pojišťovnictví členíme : 1) Povinné :   –...

Podnikání právnických osob

K 1. 1. 2014 byl zrušen obchodní zákoník, který definoval podnikatele, podnikání právnických osob, obchodní společnosti… Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který obsahuje zákon o obchodních korporacích. Charakteristika obchodních...

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci

Formy a složky mezd   – Mzda je tvořena:  1) Základní složkou mezd – Časová, úkolová, podílová, smíšená, naturální   2) Pohyblivou složkou mezd – Prémie, odměny, příplatky ke mzdě, náhrady mezd, podíly na...

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

HP sledujeme v makroekonomické rovině. Oblast, kde se uskutečňuje HP, se nazývá hospodářství nebo ekonomika. Při jeho uskutečňování dochází k neustálému pohybu statků, služeb, peněz a práce. Většinu statků musíme nejprve vyrobit. Peníze, které získáme v procesu...